เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ

เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ 2561
(Lava Durian Sisaket & Asean Trad Fair 2018)


      ช่วงนี้กระแสทุเรียนกำลังมาแรง แอดมินสุดสวย เลยมีเทศกาลมาแนะนำเพื่อให้กับกระแสทุเรียนกับเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ 2561 (Lava Durian Sisaket & Asean Trad Fair 2018) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสวนปาล์มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์

ข้อมูลและภาพจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

      ช้อป ชิม ชิล ผลไม้และสินค้าเกษตรจากผู้ผลิต ทุเรียนภูเขาไฟ เงาะ มังคุด และผลผลิตการเกษตรปลอดภัยรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง, ผลิตภัณฑ์ชุมชน (otop) และวิสาหกิจชุมชน สินค้าของผู้ประกอบการ otop, otop select, SMEs และ Biz Club จังหวัดศรีสะเกษ, สินค้าคุณภาพจากทั่วประเทศ และกลุ่มอาเซียน จำหน่ายสินค้าเด่น และสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน

     นิทรรศการ “GI ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา นิทรรศการ AEC และนิทรรศการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กว่า 20 หน่วยงาน ชมการแสดงวัฒนธรรมตลอดการจัดงาน กิจกรรมประกวดผลผลิตเกษตร ทุเรียน เงาะ กล้วยน้ำว้า มะพร้าวอ่อนน้ำหอม ฝรั่ง ขนุน, ประกวดสัตว์เศรษฐกิจ โคลูกผสมยุโรป โคลูกผสมบาร์มัน กระบือ ไก่เพศพื้นเมืองผู้  สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 045-602829


ทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษอาเซียนเทรดแฟร์2561 

(Lava Durian Sisakat & Asean Trade Fair)

วันที่ 29 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2561

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

#เที่ยวอีสานแซ่บนัวกับ อร่อยทุกไร่เที่ยวถูกใจทุกสวน

รายชื่อสวนทุเรียนภาคอีสาน@ศรีสะเกษ สวนลองกอง มะไฟ เงาะ มังคุด ทุเรียน แนะนำเที่ยวชมเบื้องต้นได้ดังนี้

- สวน บุญส่ง
ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ  ศรีสะเกษ
33150 โทร 087 878 7266 https://goo.gl/scrs4D

- ทุเรียนภูเขาไฟ สวนลุงคำมี
ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 โทร 080 467 0442 https://goo.gl/2yXHQF

- ทุเรียนภูเขาไฟสวนอรุณศรี
ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 โทร 086 044 1491  https://goo.gl/BChX1U
- สวน ทุเรียน นายธนกฤต พรหมจันทร
 ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150  https://goo.gl/3HTS6R

- สวน นายคำพร กิจธรรม
ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150   https://goo.gl/DWYMp1

- สวนทุเรียน นายพิชิต บัวใหญ่
เปิดให้เข้าชม 
7:00–17:30 ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150  https://goo.gl/R146vV

- สวนทุเรียน นายสมคิด บัวใหญ่
ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150    https://goo.gl/ND918Y

- สวนทุเรียน นายประดิษฐ บัวใหญ่
ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 เปิดให้เข้าชม 8:00–17:00 https://goo.gl/q6AzKF

- สวน ทุเรียน สวนลุงเสริม
ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 โทร 085 468 0545
แผนที่
https://goo.gl/8136fh     เฟสบุ๊ค : https://goo.gl/MSk2CT

- สวน ทุเรียนดินภูเขาไฟ บ้านซำขี้เหล็ก
ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ หมู่
10 ตำบลพราน  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150

https://www.facebook.com/Bansumkeelek/

- สวน นายเวียง สุภาพ
ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150  https://goo.gl/WuZGLB

- สวนทุเรียน นางทองอินทร์ คำหนา 
ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150  https://goo.gl/8ykDUj

- สวน ทุเรียน นายคำพูล บัวดก
ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 https://goo.gl/ajKQNb

- สวนทุเรียนทองนพคุณ ทุเรียนภูเขาไฟ
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
https://www.facebook.com/durian.thongnoppakhun/

บ้านภูดินพัฒนา 099 340 2413 Srisaket, Sisaket, Thailand 33150 

- สวนทุเรียนนงนุช บ้านซำตาโตง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ซำตาโตง บ้านพราน โทร 061 340 7009

Ban Phran, Sisaket, Thailand 33150 https://goo.gl/CwTHpL

- สวนทุเรียนลุงชม ของดีศรีเมืองกันทร์
2447 ต .ตระกาจ อ.กันทรลักษ์. จ.ศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์ 33110

https://goo.gl/UVmvTM  แผนที่ https://goo.gl/FsnuJ2

- สวนทุเรียนลุงอ้วน
ตำบล ละลาย อำเภอ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110  โทร 081 069 7949 https://goo.gl/T5XY9x

- สวนลุงพันธ์ บ้านซำขี้เหล็ก
Phran 33150 โทร 082-1514448 ลุงพันธ์ https://goo.gl/C7KMPU

- สวนนิตอินทร์ บ.ซำตารมย์
ตำบล ตระกาจ อำเภอ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 โทร 098 651 4152   https://goo.gl/Tmfckm

- สวนทวีทรัพย์ (สวนผลไม้)
ตำบล ตระกาจ อำเภอ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 โทร 088 706 9001 https://goo.gl/sVv7r5

- สวนตาอ๋ง-ยายกอง ธุระพันธ์
94 หมู่ 7 ต ต ระกา จ กันทรลักษ์ กัันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 https://goo.gl/wqpJVt

- สวนทศพล
กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรบ้านซำตารมย์ ตตระกาจ อกันทรลักษ์ จศรีสะเกษ
https://goo.gl/VR2S2d

- ไร่ตองทรัพย์ ทุเรียน ศรีสะเกษ
122 หมู่ 16 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 โทร 085 417 7178  https://goo.gl/vobCtP  

แผนที่ https://goo.gl/to7J6q

ทุเรียนภูเขาไฟสวนอรุณศรี
ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 โทร 086 044 1491 https://goo.gl/vkWgXG

- สวนกิดากร
ตำบล ตระกาจ อำเภอ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 ประเทศไทย โทร 086 258 1378 แผนที่ https://goo.gl/4mt5Nb

- สวนแป๊ะ&วันดี บ้านซำตารมย์
ตำบล ตระกาจ อำเภอ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 โทร 085 920 1593  https://goo.gl/8X3FmH

- สวนทุเรียน ของนายบัวเรียน อรุณเรือง
หมู่ที่
16 บ้านป่าโมง ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

- สวนทวีทรัพย์ บ้านซำตารมย์ ตำบล ตระกาจ (51.17 km)

อำเภอกันทรลักษ์ 33110 โทร 088 706 9001

- สวนตาเยี่ยม
อ.ไพรบึง ตำบลปราสาทเยอ บ้านพิทักษ์ โทร
061-051 9912 092-535281

- สวนทุเรียนลุงแดง
ตำบล ชำ อำเภอ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 โทร 082 867 3942 https://goo.gl/q9kkzr

- สวนทุเรียน บ้านสวนชยานันต์
อ.กันทรลักษ์
56 หมู่ที่ 8 ตำบล จานใหญ่ อำเภอ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 โทร 086 488 6846 https://goo.gl/ZgbVQa

- สวนทุเรียนคุณอุทัย
ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 โทร 082 149 7168 https://goo.gl/SKtCv6

- สวนทุเรียนพ่อวันนา
57 ม.10 บ้านซำขี้เหล็ก ต.พราน ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 โทร 081 790 6564 https://goo.gl/HgeQuD

- ดินแดนรัก ฟาร์ม
21 หมู่บ้านตาเส็ด. หมู่6 บักดอง ตำบล บักดอง อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 https://goo.gl/MM4LJn

- สวนทุเรียนแม่สีดา
ต.ตระกาจ ตำบล ตระกาจ อำเภอ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
33110 โทร 081 070 6807 https://goo.gl/UioFsb

- สวนทุเรียนนงนุช
ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 โทร 087 241 3598 https://goo.gl/94jqVi

- สวนทับทิม บ้านซำตารมย์
ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ   โทร
080 474 2113

สวนสามพี่น้อง บ้านซำตารมย์
232 ม.7 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  อำเภอกันทรลักษ์ 33110 โทร 096 115 8643

- สวนทุเรียนแม่อารียา บ้านซ้ำขี้เหล็ก
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ
33150 โทร 081 579 4529

- สวนทุเรียนน้องสตางค์ บ้านซำขี้เหล็ก
ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (
39.58 km) อำเภอขุนหาญ 33150 โทร 098 173 5502

- สวนทุเรียนแม่สำเนียงเมืองกันทร์ บ้านซำตารมย์
อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ โทร 096 139 9664  เฟสบุ๊ค : https://goo.gl/tUJ1xo

- สวนทุเรียนคุณแม่สำราญ
69 หมู่10 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (39.58 km) อำเภอขุนหาญ 33150 โทร  080 730 6978
เฟสบุ๊ค :
https://goo.gl/SsENjd

- สวนทุเรียนลุงฟอง วรรณสอทธิ์
บ้านซำบันได ต.บักดอง อ.ขุนหาญ   บ้านซำบันได ต.บักดอง (
41.01 km) อำเภอขุนหาญ 33150 โทร -
เฟสบุ๊ค :
https://goo.gl/MjrNBK

- สวนพ่อวันนา
บ้านซำขี้เหล็ก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  
https://goo.gl/6mBh3L

- สวนทุเรียน บ้านสวนชยานันต์
อ.กันทรลักษ์ บ้านศรีอุดม
56 หมู่ 8 ตำบลจานใหญ่ (74.11 km) อำเภอกันทรลักษ์ 33110 โทร.086 488 6846
เฟสบุ๊ค :
https://goo.gl/xUrUDu  แผนที่ https://goo.gl/n7T3Fu

- สวนทุเรียนวงศ์ละมุล
207 หมู่ 10 ต พราน อ ขุนหาญ จ ศรีสะเกษ (42.27 km) อำเภอขุนหาญ 33150 โทร 093 451 7046
เฟสบุ๊ค : https://goo.gl/ewvd49

Visitors: 100,151