ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน


 • ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน
  ทัวร์กาญจนบุรี 1 วันรหัส K 101 (JOIN TOUR รับจองตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป) รายละเอียดโปรแกรม 08.00 น. รับท่านที่โรงแรมในเขตอ.เมืองหรือจุดนัดพบที่สะดวกในตัวเมือง (แจ้งล่วงหน้...
  ฿1,200

 • ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน.jpg
  ทัวร์กาญจนบุรี 1 วันรหัส K 102 (JOIN TOUR รับจองตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป) รายละเอียดโปรแกรม 08.00 น. รับท่านที่โรงแรมในเขตอ.เมือง หรือจุดนัดพบที่สะดวกในตัวเมือง (แจ้งล่วงหน้าก...
  ฿1,150

 • ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน
  ทัวร์กาญจนบุรี 1 วันรหัส K 103 (JOIN TOUR รับจองตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป) รายละเอียดโปรแกรม 08.00 น. รับท่านที่โรงแรมในเขตอ.เมืองหรือจุดนัดพบที่สะดวกในตัวเมือง (แจ้งล่วงหน้า...
  ฿1,100

 • ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน
  ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน รหัส K104 (JOIN TOUR รับจองตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป) รายละเอียดโปรแกรม 08.00 น. รับท่านที่โรงแรมในเขตอ.เมือง หรือจุดนัดพบที่สะดวกในตัวเมือง 09.00 น.เที่...
  ฿1,700

 • scale-1549869924672.jpg
  ทัวร์กาญจนบุรี 1 วันรหัส K 105 (JOIN TOUR รับจองตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป) รายละเอียดโปรแกรม08.00 น. รับท่านที่โรงแรมในเขตอ.เมืองหรือจุดนัดพบที่สะดวกในตัวเมือง (แจ้งล่วงหน้าก่อนเดิน...
  ฿1,300

 • ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน
  ทัวร์กาญจนบุรี 1 วันรหัส K 106 (JOIN TOUR รับจองตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป) รายละเอียดโปรแกรม 08.00 น. รับท่านที่โรงแรมในเขตอ.เมืองหรือจุดนัดพบที่สะดวกในตัวเมือง (แจ้งล่วงหน้...
  ฿1,200

 • ล่องแพ
  ทัวร์กาญจนบุรี 1 วันรหัส K 107 (ล่องแพ 3 ชั่วโมง พร้อมบริการอาหารบนแพ) ล่องแพทานอาหาร ริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี ล่องแพ 3 ชั่วโมง + อาหาร 1 มื้อ รายละเอียดโปรแกรม 1. ล่องกลางวัน 11...

 • ทัวร์กาญจนบุรี
  Elephant Haven Thailand ปางช้างไทรโยค หรือ โครงการใหม่ชื่อ Elephant Haven Thailand ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กล่าวคือ ได้ทำการยกเลิกการให้บริการนั่...

 • ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน
  ทัวร์กาญจนบุรี 1 วันรหัส K 109รับ - ส่ง ณ จุดรับต่างๆ ใน กทม. (JOIN TOUR รับจองตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป)
  ฿800

 • ทัวร์กาญจนบุรี
  ทัวร์กาญจนบุรี 1 วันรหัส K 110รับ - ส่ง ณ จุดรับต่างๆ ใน กทม. (JOIN TOUR รับจองตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป)
  ฿1,000

 • ทัวร์กาญจนบุรี
  ทัวร์กาญจนบุรี 1 วันรหัส K 111รับ - ส่ง ณ จุดรับต่างๆ ใน กทม. (JOIN TOUR รับจองตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป)
  ฿1,300

 • ทัวร์กาญจนบุรี
  ทัวร์กาญจนบุรี 1 วันรหัส K 112รับ - ส่ง ณ จุดรับต่างๆ ใน กทม. (JOIN TOUR รับจองตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป)
  ฿1,700

 • ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน
  ทัวร์กาญจนบุรี 1 วันรหัส K 113รับ - ส่ง ณ จุดรับต่างๆ ใน กทม. (JOIN TOUR รับจองตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป)
  ฿1,900

 • รับจัดกิจกรรมสันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์รับจัดTeam Building / Walk Rally โดยทีมงานวิทยากรมืออาชีพ พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ตัวอย่างฐานกิจกรรม วิทยากร อาจารย์รัตนพ...

กาญจนบุรี ลักษณะทางภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นป่า ซึ่งจะมีทั้งป่าดงดิบและป่าโปร่ง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 129 กิโลเมตร มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ทิศเหนือ จดจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้ จดจังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออก จดจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม ทิศตะวันตก จดประเทศพม่า


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 34,234