One day trip Kanchanaburi

คลายร้อนกับกิจกรรมทางน้ำ เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมสนุกสนานกับเครื่องเล่นเป่าลม และแพเปียก ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม
Visitors: 113,950