ทัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน (K302)

ทัวร์กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน  รหัส K302


รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก  
07.00 น.

รับคณะทัวร์ ณ จุดนัดหมายที่ กทม. ปริมณฑล / สนามบินดอนเมือง 

ทีมงานบริษัท ว้าว ทูเกเตอร์ ทราเวล (สาขากาญจนบุรี) 
ให้การต้อนรับจัดกระเป๋าสัมภาระของทุกท่านเรียบร้อยแล้วออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี 

(บริการอาหารแบบ Box set บนรถ มื้อที่ 1)

 09.00 น.
เดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี นำทุกท่านแวะสักการะ หลวงพ่อโต ณ วัดสระลงเรือ วัดนี้มีจุดเด่นและเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อมีการสร้างเรือสุพรรณหงษ์จำลองที่ใหญ่ ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในสระน้ำขนาดใหญ่ของวัดมีลักษณะ สวยงามวิวจิตรตระการตาซึ่งด้านในเรือซึ่งสามารถเข้าไปชมด้านในได้โดย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านบนเพื่อกราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ภายในวัดสระลงเรือยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกมากมายได้แก่ หลวงพ่อใหญ่องค์ดำ รวมถึงอุโบสถของวัดซึ่งมี 2 ชั้นจำลองเมืองนรกในชั้นล่างรอบโบสถ์มีเรือสุพรณหงส์ขนาดเล็ก ขนาบ และทางด้านรอบอุโบสถ ยังมีพระเกจิชื่อดังทุกภาคของประเทศ, เทพเจ้าของจีน และของไทยอีกมากมาย

ทัวร์กาญจนบุรี
 10.00 น.
นำทุกท่านนมัสการ พระปางขอฝน หรือ "พระพุทธเมตตา ประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์" 

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จัดสร้างเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

ทัวร์กาญจนบุรี

 12.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2 )  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
13.00 น. นำทุกท่านเข้าชม สวนสัตว์เปิดแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี  ซาฟารี ปาร์ค  ยังเป็นสถานีอนุรักษ์ขยายพันธุ์สัตว์นานาชนิด เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์นานาชนิด เช่น ยีราฟ ช้าง ม้าลาย อูฐ เสือโคร่ง สิงโต เสือดาว หมีควาย ลามา นกกระจอกเทศ กวางชนิดต่างๆ และ ไฮไลท์ของที่นี่จะได้สัมผัสกับสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิด แห่งเดียวในโลก สามารถกอดคอยีราฟถ่ายรูปได้เลย และเพลิดเพลินกับการให้อาหารสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้เลยที่เดียวนอกจากนี้ ท่านจะได้ชมการแสดงโชว์ของสัตว์ที่น่ารักและแสนรู้ อาทิ โชว์ช้าง โชว์สุนัข และตื่นเต้นเร้าใจกับโชว์จระเข้ รวมถึงเรายังมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับลูกสัตว์ที่น่ารักน่า เอ็นดู เช่น ป้อนนมลูกเสือโคร่ง-เสือดาว-สิงโต เสือโคร่งใหญ่ที่คุณสามารถนอนกอดถ่ายรูปได้เลย หรือเก็บภาพคู่กับนกมาคอว์เป็นที่ระลึกก็ได้
                            

16.00 น.

 

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ................................................... หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกท่านสนุกสนานไปกับกิจกรรมภายในรีสอร์ต ชื่นชมกับธรรมชาติริมแม่น้ำแคว

18.00 น. 

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

19.00 น.  ส่งทุกท่านเข้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์
   
วันที่สอง  
07.00 น.

 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4 ) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ต

08.00 น.
นำคณะท่าน เดินทางสู่ น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม บนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่แบ่งออกเป็นชั้นๆ ได้ 7 ชั้นเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เดิมมีชื่อว่า น้ำตกสะด่องม่องลาย ตามชื่อลำห้วยม่องล่ายซึ่งเป็นต้นน้ำของน้ำตกที่เกิดจากยอดเขา ตาม่องล่ายในเทือกเขาสลอบ สายน้ำจะไหลมาตามชั้นหินเป็นระยะทาง ประมาณ 1,500 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใหญ่ๆได้ 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทั้งเถาวัลย์พันเกี่ยวทอดตัวไปบนต้นไม้ใหญ่ เป็นบรรยากาศที่เรียก เอาความมี คุณค่าของป่าเขาลำเนา
                          
10.00 น.
นำท่านถ่ายรูปชมวิว ณ สันเขื่อนศรีนครินทร์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "เขื่อนเจ้าเณร" เขื่อนศรีนครินทร์ถือว่าเป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุด และมีความจุมากที่สุดในประเทศไทย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ร้านอาหารท้องถิ่น
14.00 น.
แวะชม สถานีรถไฟถ้ำกระแซความน่าสนใจของทางรถไฟสถานีรถไฟถ้ำกระแซ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ ทางรถไฟสายมรณะ คือความสวยงามของทางรถไฟที่คดเคี้ยวลัดเลาะไปตามหน้าผา อีกด้านถูกขนาบด้วยความงดงามของสายแม่น้ำแคว และอีกหนึ่งคือความตื่นเต้น และหวาดเสียวที่ได้เดินบนรางรถไฟที่เลียบเลาะไปตามหน้าผาระยะทางยาว 400 เมตร โดยที่ด้านล่างเป็นแม่น้ำ และต้นหญ้าริมฝั่งเหมือนพื้นที่ว่างเปล่า แต่ละก้าวที่เดินไปตามรางรถไฟ ก็ชวนระลึกถึงความยากลำบากของผู้ที่สร้างขึ้นมาในอดีต ระหว่างเส้นทางมีพื้นที่ให้แวะยืนหลบนอกรางรถไฟบ้างแต่ไม่มาก

15.00 น.

จากนั้น นำท่านเข้าชม เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ (ไม่รวมค่าแต่งชุดไทย) เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.กาญจนบุรี และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกกล่าวถึงมากท่ี่สุด ณ ขณะนี้ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 นี้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและวิถีชนที่ฉีกกรอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบเดิมๆ ด้วยการพานักท่องเที่ยวทุกคนย้อนเวลานับร้อยปีไปสัมผัสรากเหง้าความเป็นไทยอย่างแท้จริง ผ่านงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวสยามในอดีตอันแสนงดงามในช่วงปลายรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ภายในเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จะประกอบไปด้วยเรือนไทย 4 ประเภท โดยแต่ละเรือนจะสะท้อนภาพสถานะของผู้ที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งต่อไปยังเรือนครัว และยังได้ชมกระบวนการสีและตำข้าวแบบโบราณอีกด้วย
                       

17.00 น.
นำคณะเข้าพัก จัดสัมภาระเข้าห้องพัก ณ โรงแรมที่พัก ......................................... เตรียมพร้อมสำหรับปาร์ตี้ในมื้ออาหารค่ำ 
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6)
ณ ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม พร้อมกิจกรรมคาราโอเกะ ในห้องจัดเลี้ยงแบบส่วนตัว (กรณีเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป กรณีที่เดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายคาราโอเกะ และ Mixer เองตาม Rate ค่าบริการของโรงแรมนั้นๆ)
22.00 น. ส่งทุกท่านเข้าห้องพัก หลังปาร์ตี้ ด้วยความสนุกสนานและประทับใจในบริการของเรา 
   
วันที่สาม  
08.00 น.
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) 
09.00 น. คืนห้องพัก เก็บสัมภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทางกันต่อ 
09.30 น. แวะเลือกชมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว  / ของฝาก
10.30 น.
เดินทางไป อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เที่ยวชม วัดถ้ำเขาน้อย และ วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดไทย และวัดจีน ที่สร้างอยู่คู่กันบนภูเขาลูกเดียวกัน ท่านจะได้ชมความงดงามของศิลปะการก่อสร้างเจดีย์ทั้งไทย และจีน ชมเจดีย์ศิลปะแบบจีน (เก๋งจีน) ที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี ชมพระเจดีย์แก้วมหาปราสาท สูง 9 ชั้น (เจดีย์ไทย) นมัสการหลวงพ่อชินนประทานพร พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)
13.00 น. แวะซื้อของฝากจากเมืองกาญจน์ 
17.00 น. ส่งคณะถึงจุดหมายปลายทาง ด้วยความประทับใจ 
  
 WOW together travel 
 
"เติมเต็มความสุขให้กับทุกการเดินทางของคุณ"

 


 อัตราค่าบริการ  ท่านละ XXXX บาท    

*** อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทางและเงื่อนไขในการให้บริการ
สอบถามรายละเอียด
โทร. 081-4513581 / 098-4955547

 อัตราค่าบริการนี้รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่ารถตู้ vip 1 คัน

- ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ 

- ค่าน้ำดื่มผ้าเย็นตลอดการเดินทาง

- ค่าที่พัก 2 คืน

- ค่าไกด์ ทีมงาน

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีที่ต่างๆตามโปรแกรม

- ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

X  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในเมืองมัลลิกา / ค่าแต่งชุดไทย

X  ค่าธรรมเนียมนอกเหนือโปรแกรม

X  ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %


ล่องแพเปียก กาญจนบุรี
ทีมงานไกด์กาญจนบุรี

เพิ่มเพื่อน
Visitors: 113,952