กาญจนบุรี - น้ำตกเอราวัณ - เมืองมัลลิกา (K203)

เมืองกาญจน์ 2 วัน 1 คืน  รหัส K 203


 

 

 

 

 

วันที่ 1  รับลูกค้า - วัดถ้ำเสือ - น้ำตกเอราวัณ - เข้าโรงแรม - ปาร์ตี้
08.00 น. รับคณะที่จุดนัดพบ กรุงเทพฯ / ปริมณฑล / สนามบิน  หรือจุดนัดหมายอื่นๆ
11.00 น.  เดินทางถึง จ.กาญจนบุรี นำท่านแวะชมวัดถ้ำเขาน้อย และวัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดไทย และวัดจีน ที่สร้างอยู่คู่กันบนภูเขาลูกเดียวกัน ท่านจะได้ชมความงามของศิลปะการก่อสร้างเจดีย์ทั้งไทย และจีนชมเจดีย์ศิลปะแบบจีน (เก๋งจีน) ที่สูงที่สุดในโลก ชมพระเจดีย์เกศแก้วมหาปราสาท สูง 9 ชั้น (เจดีย์ไทย)นมัสการ หลวงพ่อชินนประทานพร พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
13.00 น.

หลังอาหารนำคณะ เดินทางสู่ น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม บนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกที่มีระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร ติดต่อกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นๆ ได้ 7 ชั้น ลักษณะของน้ำตกชั้นที่ 7 ลักษณะสายน้ำไหลบ่า มองดูคล้ายกับหัวช้างเอราวัณซึ่งมี 3 หัว จึงกลายมาเป็นที่มาของชื่อน้ำตก จนคนทั่วไปรู้จักและขนานนามว่า “น้ำตกเอราวัณ” 

16.00 น.  นำคณะเข้าพัก ที่ โรงแรมริเวอร์แคว (หรือเทียบเท่า) ห้องละ 2 ท่าน
เตรียมตัวสำหรับอาหารค่ำ 
19.00 น. บริการอาหารค่ำ (2) พร้อมกิจกรรมปาร์ตี้ คาราโอเกะ ในห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม
โดยการให้ความบันเทิงโดยทีมงาน wow together 
(เสริมกิจกรรมเกมส์หน้างาน + ซุ่มอาหาร + ซุ้มเหล้าปั่น ไม่รวมในค่าใช้จ่าย)

กาญจนบุรี.jpg
กาญจนบุรี.jpg
22.00 น. ส่งทุกท่านเข้านอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์


วันที่ 2 คืนห้องพัก - เมืองมัลลิกา - ถ้ำกระแซ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว
08.00 น.  บริการอาหารเช้าที่ รีสอร์ต (3)
09.00 น.  เก็บสัมภาระ คืนกุญแจ เดินทางออกจากโรงแรมที่พัก
10.00 น.  นำคณะเข้ามาสัมผัส บรรยากาศย้อนยุค ในปี ร.ศ. 124 ที่ เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔  (ไม่รวมค่าแต่งชุดไทย) ให้ท่านได้ ย้อนอดีตวันวาน กับ การเดิน ทางผ่านประตูเมืองมัลลิกา สนุกสนานกับการถ่ายรูป และ เลือกซื้อสินค้า โบราณที่หาชมได้ยาก

  เมืองมัลลิกา
12.00  น. เดินทางถ่ายรูปกันจนเริ่มหิว รอช้าอยู่ไย ไปทานข้าวกัน  บริการอาหารกลางวัน (4) ร้านอาหารท้องถิ่น
13.00  น. หลังอาหาร แวะชม สถานีรถไฟถ้ำกระแซ ความน่าสนใจของทางรถไฟสถานีรถไฟถ้ำกระแซ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ ทางรถไฟสายมรณะ คือความสวยงามของทางรถไฟที่คดเคี้ยวลัดเลาะไปตามหน้าผา อีกด้านถูกขนาบด้วยความงดงามของสายแม่น้ำแคว และอีกหนึ่งคือความตื่นเต้น และหวาดเสียวที่ได้เดินบนรางรถไฟที่เลียบเลาะไปตามหน้าผาระยะทางยาว 400 เมตร โดยที่ด้านล่างเป็นแม่น้ำ และต้นหญ้าริมฝั่งเหมือนพื้นที่ว่างเปล่า แต่ละก้าวที่เดินไป  ตามรางรถไฟ ก็ชวนระลึกถึงความยากลำบากของผู้ที่สร้างขึ้นมาในอดีต ระหว่างเส้นทางมีพื้นที่ให้แวะยืนหลบนอกรางรถไฟบ้างแต่ไม่มาก
15.00 น.   แวะเลือกชมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว  / แวะซื้อของฝากของที่ระลึก
18.00 น.  ส่งทุกท่านถึงที่หมายด้วยความรู้สึก WoW!!! และมีความสุขตลอดการเดินทาง


     WOW together travel
"เติมเต็มความสุขให้กับทุกการเดินทางของคุณ"

 


 อัตราค่าบริการ  ไม่รวมรถรับ-ส่ง   

90 ท่าน  ท่านละ       X,000  บาท  รับที่กาญจนบุรี

45 ท่าน  ท่านละ       X,000  บาท  รับที่กาญจนบุรี 


 อัตราค่าบริการ  รวมรถรับ-ส่ง   

90 ท่าน  ท่านละ       3,X00  บาท  รับที่กทม./ สนามบิน /  ปริมณฑล

45 ท่าน  ท่านละ       3,X00   บาท  รับที่กทม./ สนามบิน /  ปริมณฑล


 อัตราค่าบริการ  รวมรถรับ-ส่ง  สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 8-16 ท่าน ให้บริการโดยรถตู้

8  ท่าน  ท่านละ       3,X00  บาท  รับที่กทม./ สนามบิน /  ปริมณฑล
16 ท่าน  ท่านละ       3,X00  บาท  รับที่กทม./ สนามบิน /  ปริมณฑล

*** ไม่มีคาราโอเกะ และ กิจกรรมปาร์ตี้ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ที่พัก 1 คืน 
  • ค่ารถตู้วีไอพี / รถบัสวีไอพี ตามจำนวนผู้เดินทาง พร้อมน้ำมัน
  • ค่าอาหาร 4  มื้อ (กลางวัน/เย็น/เช้า/กลางวัน)
  • เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ค่าน้ำดื่ม และน้ำแข็ง บริการตลอดการเดินทาง
  • ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม 
  • ค่าประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมนอกโปรแกรม
  • ค่าแต่งชุดไทยเมืองมัลลิกา
  • หัก ณ ที่จ่าย 3% / Vat 7%

 ทีมงานไกด์กาญจนบุรี
ล่องแพเปียก กาญจนบุรี

เพิ่มเพื่อน
Visitors: 118,564