ล่องแพเมืองกาญจน์ - น้ำตกเอราวัณ - พักบนแพดิสโก้เธค (K205)

เมืองกาญจน์ 2 วัน 1 คืน  รหัส K 205


รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1 
รับคณะ - ตลาดน้ำกองถ่าย - น้ำตกเอราวัณ - ล่องแพดิสโก้เธค
06.00 น.
ทีมงานมัคคุเทศก์ รอรับคณะที่จุดนัดพบ จังหวัดกาญจนบุรี  
ให้ท่านทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (1)
08.30 น.
หลังทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อย พร้อมนำท่านออกเดินทาง 
(กรณีมีกิจกรรม ท่านสามารถเสริมโปรแกรมศึกษาดูงานได้ในช่วงเวลานี้)
09.30 น.
 นำคณะเข้าเที่ยวชม  ตลาดน้ำกองถ่ายค่ายสุรสีห์ 
(ไม่รวมค่าเข้าชมโรงถ่ายตำนานสมเด็จพระนเรศวรฯ ท่านละ 100 บาท )
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
13.00 น.

หลังอาหารนำคณะ เดินทางสู่ น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม บนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกที่มีระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร ติดต่อกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นๆ ได้ 7 ชั้น ลักษณะของน้ำตกชั้นที่ 7 ลักษณะสายน้ำไหลบ่า มองดูคล้ายกับหัวช้างเอราวัณซึ่งมี 3 หัว จึงกลายมาเป็นที่มาของชื่อน้ำตก จนคนทั่วไปรู้จักและขนานนามว่า 
“น้ำตกเอราวัณ” 

น้ำตกเอราวัณ.jpg
น้ำตกเอราวัณ.jpg

15.30 น.  นัดรวมพล กันที่ ลานจอดรถบัส จากนั้น มุ่งหน้า กลับเข้าสู่ตัวเมืองกาญจน์
เตรียมสนุก กันได้แล้วจร้าาาาา
16.30 น. นำคณะลงแพดิสโก้เธคลอยน้ำ และ แพพัก  ณ.บริเวณแห่งนี้ท่านจะได้ชมจุดบรรจบของแม่น้ำสองสาย หรือแม่น้ำสองสีมาตัดกัน ( ลำน้ำแควน้อยจะมีสีแดงขุ่น ส่วนลำน้ำแควใหญ่จะมีสีน้ำเงินใสบริสุทธ์ ) และผสมรวมกันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กลอง  หลังจากนั้นท่านจะได้สนุกสนานกับแสง สี เสียง ในบรรยากาศของคาราโอเกะลอยน้ำ หรือ สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะได้อย่างเต็มที่บนแพพักแบบที่ไม่ต้องเกรงใจใครแพจะพาท่านล่องไปตามลำน้ำของแม่น้ำแควน้อย
  บรรยากาศของแพ

ลองแพเมืองกาญจน์

ล่องแพกาญจน์4.jpg

ล่องแพกาญจน์
19.00 น. บริการอาหารค่ำ (3) พร้อมกิจกรรมปาร์ตี้ คาราโอเกะ บนแพดิสโก้เธค พร้อมระบบ แสง สี เสียง และความมันส์ แบบ ดิสโก้เธคลอยน้ำ  โดยการให้ความบันเทิงโดยทีมงาน wow together 

ล่องแพกาญจน์4.jpg
ล่องแพ 2 วัน 1 คืน
21.00 น. สนุกสนานกันเต็มที่แล้ว บริการข้าวต้มรอบดึก (4)
23.00 น. เสร็จกิจกรรม นำส่งทุกท่านเข้านอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ วันที่ 2 เก็บสัมภาระ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - วัดถ้ำเสือ - ร้านของฝาก
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ ยามเช้า ให้ท่านบริการอาหารเช้าแบบข้าวต้ม กุ้ย พร้อม กับข้าว (5)
08.30 น. นำคณะออกเที่ยวกันต่อ เยี่ยมชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับสัญลักษณ์ประจำจั้งหวัดกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พร้อมกันนี้ให้ คณะได้เลือกชม แชะ ช๊อป ของฝากของที่ระลึก ทั้งเสื้อสัญลักษณ์กาญจนบุรี หลากหลายรูปแบบ เครื่องประดับอัญมณี ของฝากของที่ระลึกมากมาย
09.30 น. จากนั้น ก่อนที่แดดจะร้อน พาคณะออกเดินทางกันต่อ
10.00 น. เดินทางถึง วัดถ้ำเสือ  ซึ่งเป็นวัดไทย  ที่สร้างอยู่คู่กันบนภูเขาลูกเดียวกัน กับ วัดถ้ำเขาน้อย ท่านจะได้ชมความงดงามของศิลปะการก่อสร้างเจดีย์ทั้งไทย  / จีน ชมเจดีย์ศิลปะแบบจีน (เก๋งจีน) และ เจดีย์เกแก้วมหาปราสาท สูง 9 ชั้น   ที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี  (เจดีย์ไทย) นมัสการหลวงพ่อชินนประทานพร พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี 

วัดถ้ำเสือ
วัดถ้ำเสือ

*ขอบพระคุณรูปสวยๆ จาก Guitar Photo Home
12.00 น. เสร็จสิ้นโปรแกรมในช่วงเช้า หิวกันแล้ว เราพร้อม บริการอาหารกลางวัน (6) 
13.00 น. หลังอาหาร ช๊อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึก ของดีเมืองกาญจน์ 
14.00 น. ทีมงานมัคคุเทศก์  อำลาคณะที่ร้านของฝาก ให้ทุกท่านเดินทางกลับ ด้วยความสุข และความทรงจำที่ดี
ของจังหวัดกาญจนบุรี นึกถึงกาญจนบุรี นึกถึง WOW TOGETHER TRAVEL
 WOW together travel 
"เติมเต็มความสุขให้กับทุกการเดินทางของคุณ"

อัตราค่าบริการ
แพ 2 หลัง (แพเธค 1 หลัง แพนอน สองชั้น 1 หลัง )
  20-25 ท่านละ  1,700 บาท
  26-30 ท่านละ  1,675 บาท
 31-35  ท่านละ  1,650 บาท
 36-40 ท่านละ  1,625 บาท
  41-45  ท่านละ  1,600 บาท
 46-50 ท่านละ  1,575 บาท
  51-55  ท่านละ  1,550 บาท
  56-60 ท่านละ  1,525 บาท
แพ 3 หลัง (แพเธค 1 หลัง แพนอน สองชั้น 2 หลัง )
61-70 ท่านละ 1,525 บาท
71-80 ท่านละ 1,500 บาท
81-90 ท่านละ 1,475 บาท
91-100 ท่านละ 1,450 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 • ที่พัก 1 คืน ( พักบนแพพร้อมเครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม )
 • ค่าแพล่อง 2 หลัง พร้อมระบบแสง, เครื่องเสียง และคาราโอเกะ (ตามจำนวนคน)
 • ค่าอาหาร 6 มื้อ (เช้า, กลางวัน,เย็น,ดึก, เช้า,กลางวัน)
 • ค่าน้ำดื่ม และน้ำแข็ง บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมน้ำตกเอราวัณ
 • ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ สร้างสรรค์ความบันเทิง และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาบน้ำบนฝั่ง ( เช้า,เย็น)
 • ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม นอกโปรแกรม
  ไม่รวมรถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง
  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / Vat 7%

 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมืองและสภาพทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองครั้งแรกต้องมัดจำท่านละ1,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง15 วัน
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านได้    สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. นอนคนเดียว จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 4. การยกเลิก

        4.1.1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง30 วันขึ้นไปคืนเงินให้ท่านทั้งหมด

        4.1.2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง15 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ1,000 บาท

        4.1.3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง7 – 14 วันเก็บค่าใช้จ่าย50% ของราคาทัวร์

        4.1.4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า1 – 6 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด100 % ของราคาทัวร์


สอบถามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ โทร. 081-4513581 / 098-4955547

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08664

WOW together travel "มอบความสุขให้กับการเดินทางของคุณ"

#อยากสนิทให้ติดว้าว  #wowtogether 

http://www.wowtgt.com

เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 34,389