ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน นอนแพปรับอากาศวีไอพี (K206)

ทัวร์ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน รหัส K206


 

 วันแรก  
07.00 น.
รับคณะที่จุดนัดหมาย กรุงเทพ ฯ / ปริมณฑล / สนามบินดอนเมือง 
ทีมงานจากบริษัท wow together travel ให้การดูแลจัดสัมภาระขึ้นรถให้เรียบร้อย พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

10.00 น นำท่านเข้าชม เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ (ไม่รวมค่าแต่งชุดไทย)
เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.กาญจนบุรี และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด ณ ขณะนี้ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 นี้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและวิถีชนที่ฉีกกรอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบเดิมๆ ด้วยการพานักท่องเที่ยวทุกคนย้อนเวลานับร้อยปีไปสัมผัสรากเหง้าความเป็นไทยอย่างแท้จริง ผ่านงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวสยามในอดีตอันแสนงดงามในช่วงปลายรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ภายในเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จะประกอบไปด้วยเรือนไทย 4 ประเภท โดยแต่ละเรือนจะสะท้อนภาพสถานะของผู้ที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งต่อไปยังเรือนครัว และยังได้ชมกระบวนการสีและตำข้าวแบบโบราณอีกด้วย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ร้านอาหารท้องถิ่น
 
แวะชม สถานีรถไฟถ้ำกระแซ ความน่าสนใจของทางรถไฟสถานีรถไฟถ้ำกระแซ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ ทางรถไฟสายมรณะ คือความสวยงามของทางรถไฟที่คดเคี้ยวลัดเลาะไปตามหน้าผา อีกด้านถูกขนาบด้วยความงดงามของสายแม่น้ำแคว และอีกหนึ่งคือความตื่นเต้น และหวาดเสียวที่ได้เดินบนรางรถไฟที่เลียบเลาะไปตามหน้าผาระยะทางยาว 400 เมตร โดยที่ด้านล่างเป็นแม่น้ำ และต้นหญ้าริมฝั่งเหมือนพื้นที่ว่างเปล่า แต่ละก้าวที่เดินไปตามรางรถไฟ ก็ชวนระลึกถึงความยากลำบากของผู้ที่สร้างขึ้นมาในอดีต ระหว่างเส้นทางมีพื้นที่ให้แวะยืนหลบนอกรางรถไฟบ้างแต่ไม่มาก

15.00 น. หลังอาหารนำคณะมุ่งหน้าเข้าที่พัก 
  ที่ ................................ห้องละ 3-4 ท่าน (แพพัก มีห้องเตียงคู่จำนวนจำกัด )
พร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำ
 
จากนั้นพาทุกท่านเตรียมตัวสำหรับ ล่องแพเปียก ชมธรรมชาติ  โดย ลากแพไปรับคณะที่หน้ารีสอร์ต แล้วปล่อยแพล่องตามน้ำอิสระโดยผู้เล่นจะสวมเสื้อชูชีโดยมีเจ้าหน้าที่ ควบคุมความปลอดภัยให้กับทุกท่าน  เสร็จกิจกรรมกลับมาขึ้นที่หน้าห้องพักของรีสอร์ต นอกจากนี้ ยังมี กิจกรรม ทางน้ำที่รีสอร์ตให้ได้สนุกกันต่อ 

19.00 น. บริการอาหารค่ำ (2) พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมกิจกรรม ปาร์ตี้ คาราโอเกะ สุดมันส์ โดยการให้ความ บันเทิงจาก ทีมงาน “wow together travel”
(ค่าบริการคาราโอเกะ / เครื่องดื่ม ซอร์ฟดริ้ง ไม่รวมในโปรแกรม)
22.00 น. หลังเสร็จกิจกรรม ส่งทุกท่านเข้านอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
   
วันที่สอง  
08.00 น. อาหารเช้าที่รีสอร์ท (3)  หลังจากนั้น เก็บสัมภาระ คืนห้องพัก 
09.00 น. ออกเดินทาง ขึ้นไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณสันเขื่อนศรีนครินทร์ฯ (ตามเวลาอันเหมาะสม)
  จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ตัว อำเภอเมือง กาญจนบุรี
10.00 น. แวะเลือกชมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว
11.00  น.
เดินทางไป อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เที่ยวชม วัดถ้ำเขาน้อย และ วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดไทย และวัดจีน ที่สร้างอยู่คู่กันบนภูเขาลูกเดียวกัน ท่านจะได้ชมความงดงามของศิลปะการก่อสร้างเจดีย์ทั้งไทย และจีน ชมเจดีย์ศิลปะแบบจีน (เก๋งจีน) ที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี ชมพระเจดีย์แก้วมหาปราสาท สูง 9 ชั้น (เจดีย์ไทย) นมัสการหลวงพ่อชินนประทานพร พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(4) 
13.00 น. แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ประจำจังหวัด ณ ร้านของฝาก
15.00 น. ออกเดินทางจากจังหวัดกาญจนบุรี
19.00 น. ส่งทุกท่านถึงจุดหมายปลายทาง แบบ Wowwww สุดๆ และ เก็บความสุขของการเดินทางครั้งนี้ในความทรงจำของท่านตลอดไป

 WOW together travel 
"เติมเต็มความสุขให้กับทุกการเดินทางของคุณ"


อัตราค่าบริการ ไม่รวมรถรับ-ส่ง

25 ท่าน ท่านละ XXXX บาท รับที่กาญจนบุรี

45 ท่าน ท่านละ XXXX บาท รับที่กาญจนบุรี


 อัตราค่าบริการ รวมรถรับ-ส่ง (รถบัสวีไอพี 45 ที่นั่ง)

25 ท่าน ท่านละ XXXX บาท รับที่กทม./ สนามบิน / ปริมณฑล

45 ท่าน ท่านละ XXXX บาท รับที่กทม./ สนามบิน / ปริมณฑล


 อัตราค่าบริการ รวมรถรับ-ส่ง สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว 8-16 ท่าน ให้บริการโดยรถตู้

8 ท่าน ท่านละ  XXXX บาท รับที่กทม./ สนามบิน / ปริมณฑล

16 ท่าน ท่านละ XXXX บาท รับที่กทม./ สนามบิน / ปริมณฑล

**** ไม่มีคาราโอเกะ ล่องแพ และ กิจกรรมปาร์ตี้


 อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ที่พัก 1 คืน 
  • ค่ารถตู้วีไอพี / รถบัสวีไอพี ตามจำนวนผู้เดินทาง พร้อมน้ำมัน
  • ค่าอาหาร 4 มื้อ (กลางวัน/เย็น/เช้า/กลางวัน)
  • เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ค่าน้ำดื่ม และน้ำแข็ง บริการตลอดการเดินทาง
  • ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม
  • ค่าประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมนอกโปรแกรม
  • หัก ณ ที่จ่าย 3% / Vat 7%
  • ค่าแต่งชุดไทยที่เมืองมัลลิกา รศ.124


บริการรถตู้

ทัวร์สกู๊ตเตอร์

เพิ่มเพื่อน
Visitors: 113,952