คณะลูกค้าจากประเทศอิสราเอล

โปรแกรมสนุกๆ กับกรุ๊ปลูกค้าชาวอิสราเอล ในเส้นทางการท่องเที่ยว อัมพวา - กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน

Fun program with private tourists from Israel. On the way to Amphawa - Kanchanaburi 2 days 1 night full depth Kanchanaburi. Call 081-4513581: Email wowtgt@gmail.com
Visitors: 113,950