วิทยากรสันทนาการ  กลุ่มสัมพันธ์ และ กิจกรรม Team Building

รับจัดกิจกรรมสันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์
รับจัดTeam Building / Walk Rally
โดยทีมงานวิทยากรมืออาชีพ
พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร
โทร. 0814513581


ตัวอย่างฐานกิจกรรม 

วิทยากร อาจารย์รัตนพรรษ  กลิ่นขจรรัตน์

ฐานที่ 1 อุดรูรั่ว 

          วิธีการ :  ให้แต่ละทีมช่วยกันตักน้ำใส่ถังที่มีรูรั่วจนเต็ม

          ตัดสินโดย :  การจับเวลาทีมใดใช้เวลา เร็วที่สุดชนะ

          สรุปกิจกรรม ผลที่ได้รับจากกิจกรรมโดยวิทยากร

ฐานที่ 2 ปิดตาลงหลุม

          วิธีการ :  ให้แต่ละทีมช่วยกันปักเสาธง ให้ลงตรงหลุม โดยปิดตาสมาชิกในทีมคนที่ถือธง โดยให้สมาชิกท่านอื่นๆ ใน
                     ทีมเป็นคนบอกทาง

          ตัดสินโดย :  การจับเวลาทีมใดใช้เวลา เร็วที่สุดชนะ

          สรุปกิจกรรม ผลที่ได้รับจากกิจกรรมโดยวิทยากร

ฐานที่ 3 เข็มขัดสามัคคี

          วิธีการ :  ให้แต่ละสมาชิกในทีม 1 คน สวมเข็มขัดแห่งความสามัคคี เดินบนเชือก โดยให้สมาชิกท่านอื่นๆ ช่วยกันพยุง
                     ตัวแทน ให้สามารถทรงตัวเดินผ่านไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้                                                       ตัดสินโดย
:  การจับเวลาทีมใดใช้เวลา เร็วที่สุดชนะ

          สรุปกิจกรรม ผลที่ได้รับจากกิจกรรมโดยวิทยากร

ฐานที่  4  มงกุฎผู้นำ

          วิธีการ :  ให้แต่ละสมาชิกในทีม 1 คน สวมหมวกที่ มี เข็มอยู่บนยอด จากนั้นให้สมาชิกในทีมช่วยกันอุ้ม ตัวแทน เอา                       หมวก แทงพวกลูกโป่ง ที่แขวนอยู่                                                

           ตัดสินโดย :  ตัวแทนที่สวมหมวกจะเลือกแทงลูกโป่ง ลูกไหน เพราะในลูกโป่งแต่ละใบบรรจุ สิ่งของแตกต่างกันไป

           สรุปกิจกรรม ผลที่ได้รับจากกิจกรรมโดยวิทยากร

ฐานที่  5  โยนไข่

           วิธีการ :  ช่วยกันลำเลียง ลูกโป่งที่บรรจุน้ำ  โดยการโยน                                          

           ตัดสินโดย :  นับจำนวนลูกโป่ง

           สรุปกิจกรรม ผลที่ได้รับจากกิจกรรมโดยวิทยากร

ฐานที่  6  ตารางระเบิด

           วิธีการ :  เปรียบเทียบตัวเองเป็นหมากรุกที่เดินอยู่บนตาราง ในแต่ละจุดจะมีระเบิด ซ่อนอยู่ สมาชิกในทีมต้องจดจำ                        จุดที่มีระเบิดที่เพื่อนๆในทีมโดยเพื่อไม่ให้เดินไปซ้ำจุดเดิม                             

           ตัดสินโดย :  จับเวลา

           สรุปกิจกรรม ผลที่ได้รับจากกิจกรรมโดยวิทยากร

ฐานที่  7  อวนทะเล

           วิธีการ :  ช่วยกันลำเลียง ลูกปิงปอง โดยให้ตัวแทน 1 คน นั่งในอวนทะเลแล้วคีบปิงปอง จากนั้นสมาชิกในทีมช่วย
                      กัน ยกตัวแทนด้วยอวนทะเล เพื่อ ลำเลียงลูกปิงปองไปให้ถึงจุดหมาย                         

            ตัดสินโดย :  นับจำนวนลูกปิงปอง

            สรุปกิจกรรม ผลที่ได้รับจากกิจกรรมโดยวิทยากร

            นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนาน อีกมากมาย โดยทีมวิทยากร จะดูความเหมาะสมของสถานที่แล้วเลือกกิจกรรมโดยคำนึงถึงเป้าหมายของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ WowTogether Travel (สาขากาญจนบุรี)

30/46  ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000

มือถือ 081-4513581  / 098-4955547        

E-Mail   : wowtgt@gmaill.com

Fact book : https://www.facebook.com/WowTogetherTravel

เพิ่มเพื่อน
Visitors: 112,549