ทัวร์เมืองกาญจน์ 2 วัน 1 คืน (K212)

โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน 

รหัส K212

ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน ชมความงามเจดีย์บนยอดเขา ชมพระเจดีย์เกศมหาปราสาทสูง 9 ชั้นที่วัดถ้ำเสือ สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค ที่ เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ ให้สนุกสนานกับการถ่ายรูป สัมผัสบรรยากาศถ้ำกระแซ เชิญทุกท่านถ่ายภาพกับจุดที่น่าหวาดเสียวและสวยงาม และชมสะพานแม่น้ำแคว เป็นสะพานที่สำคัญที่สุด สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

วันแรกในการเดินทาง

07.00น. รับคณะที่จุดนัดหมาย กรุงเทพฯ / ปริมณฑล / สนามบิน
08.00น. มุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี
11.00น. ชมความงามของศิลปะการก่อสร้าง เจดีย์บนยอดเขา ชมพระเจดีย์เกศแก้วมหาปราสาทสุง 9ชั้น ที่วัดถ้ำเสือ
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (1)
16.00น. นำทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก (ท่านสามารถปรับเปลี่ยนที่พักได้ตามความต้องการ)
18.30น. รับประทานอาหารค่ำ (2)
22.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย เข้านอน

วันที่สอง

08.00น. รับประทานอาหารเช้า (3)
09.00น. เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
09.40น. สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค ที่ เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ (ไม่รวมค่าแต่งชุดไทย) สนุกสนานกับการถ่ายรูป และเลือกซื้อสินค้าโบราณที่หาชมได้ยาก
11.00น. พาท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศถ้ำกระแซ จุดที่มีความสวยงามบนทางรถไฟเส้นนี้
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (4)
14.00น. ถึงสะพานแม่น้ำแคว ถูกสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ
15.00น. แวะซื้อของฝากและของที่ระลึก
16.00น. เดินทางออกจากจังหวัดกาญจนบุรี
18.00น. รับประทานอาหารค่ำ (5)
20.30น. ถึงจุดมุ่งหมายทางพร้อมกับความประทับใจ

ทัวร์ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืนทัวร์ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืนทัวร์ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืนทัวร์ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืนทัวร์ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืนเพิ่มเพื่อน
Visitors: 118,564