ทัวร์กาญจนบุรี + หมู่บ้านอีต่อง 2 วัน 1 คืน (K213)

  เที่ยวชมหมู่บ้านเหมืองแร่กลางหุบเขา พร้อมทั้งสัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดปี เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านท้องถิ่น และพาคณะท่านชมทะเลหมอกยามเช้าที่เนินช้างศึก เพลิดเพลินไปกับการเล่นน้ำเย็นๆที่น้ำตกจ๊อกกระดิ่น พาไปดูจุดชมวิวที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ


 วันแรกของการเดินทาง

 06.00น.
รับคณะท่านจุดหมาย กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/สนามบิน โดยทีมงานของ ว้าว ทูเกเตอร์ ทราเวล คอยต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่น พร้อมแจกอาหารเช้าแบบ Set Box (1)

 07.00น.
ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี

 11.30น.
รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 13.00น.
นำคณะท่านเดินทางไปยัง บ้านอีต่อง ต.ปิล็อก

 15.00น.
เดินทางเข้าที่พัก ณ หมู่บ้านอีต่อง

 16.00น.
นำคณะท่านเดินชม เหมืองปิล็อก

 17.00น. 
นำคณะท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกและวิวมุมสูงที่ เนินช้างศึก 

 18.00น.
รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 21.00น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย


 วันที่สอง

 05.30น.
พาคณะท่าน ชมทะเลหมอก

 07.00น.
รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 08.00น.
นำคณะท่านไปสนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ น้ำตกจ๊อกกระดิ่น

 09.00น.
เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก 

 09.30น.
เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

 10.00น.
นำคณะท่านออกเดินทางต่อไปยัง อำเภอทองผาภูมิ

 12.00น.
รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 15.00น.
นำท่านแวะซื้อของฝาก ตามอัธยาศัย

 19.30น.
ส่งคณะท่านถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ


ทัวร์กาญจนบุรี+อีต่อง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์กาญจนบุรี+อีต่อง 2 วัน 1 คืนทัวร์กาญจนบุรี+อีต่อง 2 วัน 1 คืนทัวร์กาญจนบุรี+อีต่อง 2 วัน 1 คืนทัวร์กาญจนบุรี+อีต่อง 2 วัน 1 คืน
บริการรถตู้ กาญจนบุรี
ล่องแพเปียก กาญจนบุรี

เพิ่มเพื่อน
Visitors: 113,950