ทัวร์กาญจนบุรี + พักโฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน (K215)

      พักผ่อนสไตล์โฮมสเตย์พร้อมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิม สนุกกับการล่องแพเปียกเพื่อผ่อนคลายความเครียด สดชื่นรับวันใหม่ไปกับการ ชมทะเลหมอก และขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปโบราณที่ ถ้ำองจุ เพลิดเพลินไปกับความน่ารักของสัตว์นานาชนิดและใกล้ชิดไปกับพวกสัตว์มากมายที่ สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค

 
วันแรกของการเดินทาง

 06.00น.
รับคณะท่านที่ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/สนามบิน โดยทีมงานของ ว้าว ทูเกเตอร์ ทราเวล คอยต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่น พร้อมแจกอาหารเช้าแบบ Set Box (1)

 07.00น.
ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี 

 11.30น.
รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

 13.00น.
นำคณะท่านขึ้นแพขนานยนต์ มุ่งหน้าสู่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

 14.30น.
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ในรูปแบบโฮมสเตย์

 16.00น.
เข้าร่วมกิจกรรมล่องแพเปียก

 18.00น.
รับประทานอาหารเย็น (3)  ณ ที่พักโฮมสเตย์ พร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน

 22.00น.
เชิญทุกท่านเข้าที่พักเพื่อการพักผ่อน

 วันที่สอง

 05.30น.
นำคณะท่านไป ชมทะเลหมอก

 06.30น.
นำทุกท่านมาที่ ถ้ำองจุ

 07.00น.
รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารที่พัก

 08.00น.
เดินทางออกจากที่พัก มุ่งหน้า สู่ อ.บ่อพลอย

 12.00น.
รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

 13.00น.
นำคณะท่านไปตื่นตาตื่นใจกับบรรดาสัตว์อย่างใกล้ชิดที่ สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค

 15.00น.
นำท่านแวะซื้อของฝากและของที่ระลึก

 18.30น.
ส่งคณะท่านโดยสวัสดิภาพ


ทัวร์กาญจนบุรี + โฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน (K215)

ทัวร์กาญจนบุรี + โฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน (K215)ทัวร์กาญจนบุรี + โฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน (K215)ทัวร์กาญจนบุรี + โฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน (K215)ทัวร์กาญจนบุรี + โฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน (K215)
บริการรถตู้ กาญจนบุรี
แพดเดิ้ลบอร์ด กาญจนบุรี

เพิ่มเพื่อน
Visitors: 118,559