ทัวร์เมืองกาญจน์ พร้อมกิจกรรม Walk Rally (K210)

เมืองกาญจน์ 2 วัน 1 คืน 
พร้อมกิจกรรม Walk Rally K210
ทัวร์กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน + กิจกรรมwalk rally ที่สนุกสนานจากวิทยากร ชมความงามของศิลปะการก่อสร้าง เจดีย์บนยอดเขาชมพระเจดีย์เกศมหาปราสาท สูง 9 ชั้นที่วัดถ้ำเสือ พร้อมพาท่านสัมผัสบรรยากาศย้อนยุค เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ พร้อมทั้งชมบรรยากาศถ้ำกระแซและสัมผัสกับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สำคัญที่สุด สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

วันแรกของการเดินทาง


07.00น.   รับคณะท่านที่จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานของ ว้าว ทูเกเตอร์ คอยต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่น
08.00น. มุ่งหน้าสู่กาญจนบุรี
11.00น. นำท่านชม วัดถ้ำเสือ ชมความงามของศิลปะการก่อสร้าง
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (1)
13.00น. เชิญทุกท่านเข้าสัมมนาพร้อมกับกิจกรรม Ice Breaking สนุกสนานกับทีมวิทยากรจาก ว้าว ทูเกเตอร์
17.00น. นำทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก (ท่านสามารถปรับเปลี่ยนที่พักได้ตามความต้องการ)
18.30น. รับประทานอาหารค่ำ (2)
22.00น. พักผ่อนอัธยาศัย เข้านอน

วันที่สอง

08.00น. รับประทานอาหารเช้า (3)
09.40น. สัมผัส บรรยากาศย้อนยุค ในปี ร.ศ. 124 ที่ เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔
10.00น. นำพาเที่ยวชมบรรยากาศ ถ้ำกระแซ ถ่ายรูปกับจุดที่หวาดเสียวที่สุดบนทางรถไฟเส้นนี้
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (4)
14.00น. นำท่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ 
15.00น. แวะซื้อของฝากและของที่ระลึก
16.00น. เดินทางออกจากจังหวัดกาญจนบุรี
18.00น. รับประทานอาหารค่ำ (5)
20.30น. ถึงจุดมุ่งหมายทางพร้อมกับความประทับใจในเมืองประวัติศาสตร์มิรู้ลืม
เมืองกาญจน์ 2วัน1คืน พร้อมกิจกรรม Walk Rallyเมืองกาญจน์ 2วัน1คืน พร้อมกิจกรรม Walk Rallyเมืองกาญจน์ 2วัน1คืน พร้อมกิจกรรม Walk Rallyเมืองกาญจน์ 2วัน1คืน พร้อมกิจกรรม Walk Rallyเมืองกาญจน์ 2วัน1คืน พร้อมกิจกรรม Walk Rallyเมืองกาญจน์ 2วัน1คืน พร้อมกิจกรรม Walk Rallyเมืองกาญจน์ 2วัน1คืน พร้อมกิจกรรม Walk Rallyเมืองกาญจน์ 2วัน1คืน พร้อมกิจกรรม Walk Rallyเมืองกาญจน์ 2วัน1คืน พร้อมกิจกรรม Walk Rallyเมืองกาญจน์ 2วัน1คืน พร้อมกิจกรรม Walk Rallyเมืองกาญจน์ 2วัน1คืน พร้อมกิจกรรม Walk Rallyเมืองกาญจน์ 2วัน1คืน พร้อมกิจกรรม Walk Rally
แพดเดิ้ลบอร์ด กาญจนบุรี
ทีมงานไกด์กาญจนบุรี
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 113,950