การท่องเที่ยว และ การเตรียมตัวเที่ยวเมืองทวาย

แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในประเทศพม่า (เมียนมาร์) ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ รู้จัก จะอยู่ในเขตภูมิภาคตอนกลาง และ ตอนเหนือของประเทศ แต่ด้วยประเทศพม่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีภูมิประเทศแตกต่างกันมากจึงทำให้เมียนมาร์ มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว และยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในสายตาของคนทั่วโลก เพราะเมียนมาร์ได้เปิดประเทศให้คนนอกได้มาสัมผัสได้ไม่นานนัก

เมืองทวาย ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศเมียนมาร์ โดยนโยบายของรัฐและแผนพัฒนาประเทศได้กำหนดให้ทวาย เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ เขตอุตสาหกรรมและ โครงการท่าเรือน้ำลึก แต่อย่างไรก็ตาม เมืองทวายก็จัดเป็นพื้นที่ห่างไกลเมืองหลวงและความเจริญของเมียนมาร์  จึงทำให้ทวายยังคงอนุรักษ์ รักษา ศิลปะวัฒนธรรมและ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างดี ทำให้แตกต่างจากพื้นที่เมืองอื่นๆ ของเมียนมาร์ ที่ถูกความเจริญเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ไป สู่สังคมตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆ

ทวาย 
โปรแกรมการท่องเที่ยวเมืองทวาย
      แม้บทบาทเมืองทวายจะถูกกำหนดให้เป็นเมืองท่า สำหรับก่อสร้างโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่ก็มีหน่วยงานเอกชนที่ทำงานด้านการท่องเที่ยว และโรงแรม ทั้งผู้ประกอบการชาวเมียนมาร์ ชาวทวาย และ ชาวไทยที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ให้ความสนใจจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองทวาย โดยในช่วงแรกมีผู้ประกอบการน้อยราย และนักท่องเที่ยวยังขาดข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และการเดินทางมายังเมืองทวายในระยะแรก จะเป็นโปรแกรมในรูปแบบการเดินทางมาเพื่อหาช่องทางการค้ำ และ ทำธุรกิจตามการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลเมียนมาร์ และรัฐบาลไทย โดยการเดินทางด้วยเครื่องบิน ไปเมืองย่างกุ้งและ ต่อด้วยสายการบินภายในประเทศเมียนมาร์ สำหรับช่องทางการเดินทางทางบก จะเป็นการเดินทางผ่านช่องทางบริษัทอิตาเลียน-ไทย ในระยะแรก 
       จากนั้นการเพิ่มขึ้นของข้อมูลท่องเที่ยวทวายที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ ทำให้มีผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะขาวเอเชียสนใจที่จะเดินทางไปเมืองทวาย ทั้งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเดียว และ เพื่อช่องทางธุรกิจ โปรแกรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะใช้เส้นทางทางบก ผ่านด่านพุน้ำร้อน - ด่านตีกี้ -เมืองทวาย โดยจะเป็นโปรแกรมท่องเที่ยว สำหรับ 3 วัน 2 คืน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเดินทางนานราว 4-6 ชั่วโมง และ การเดินทางในฤดูฝนอาจจะยังมีอุปสรรคในเรื่องเส้นทาง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักสนใจเดินทางในรูปแบบโปรแกรม 2 วัน 1 คืน มากกว่าจึงทำให้เป็นอุปสรรคหลักๆ ในการขายโปรแกรม อาจเนื่องจากเมื่อนักท่องเที่ยวดูรายละเอียดระยะทาง เปรียบเทียบกับเวลาการเดินทาง จึงคาดหวังว่า ใช้เวลาเดินทางเพียง 2 วัน 1 คืน น่าจะเพียงพอ แต่ในความเป็นจริงไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เพราะเส้นทางการเดินทางทางบก ยังเป็นถนนลูกรังอัดแน่น และเป็นการวิ่งผ่านผืนป่าขนาดใหญ่ อันอุดมสมบูรณ์ของชายแดนทางธรรมชาติ จึงใช้ความเร็วได้จำกัด เพื่อความปลอดภัยและลดปัญหารถเสียระหว่างทาง แต่สำหรับผู้รักการเดินทางไปในเส้นทางที่แปลกใหม่ ถือเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจไม่น้อยเช่นกัน


       โปรแกรมท่องเที่ยวทวายส่วนใหญ่ มักชูประเด็นทางด้านความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินับตั้งแต่ เส้นทางด่านตี้กี้ ไปยังเมืองทวาย ทั้งที่เป็นภูเขา ป่าไม้ และ แม่น้ำตะนาวศรี การชมชายทะเลยหาดมอมะกัน และรับประทานอาหารทะเลสดๆ โดยเฉพาะการทานกุ้งมังกร (Lopster) ปูทะเล หอยนางรม ปลาทะเลนานาชนิด เป็นต้น การนำเข้าชมโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย การชมหมู่บ้านชาวประมง ตลาดปลาริมชายหาด ที่มีการนำปลาทะเลตัวใหญ่ๆ หายาก มาวางบนชายหาดให้ผู้คนได้เลือกซื้อไปรับประทาน กันแบบวีถีดั้งเดิม การนั่งรถม้าชมเมือง ที่มีอาคาร หน่วยงานราชการ ร้านค้า และบ้านพักอาศัย ที่ขาดไม่ได้คือ การเที่ยวชมวัดและเจดีย์ที่มีประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองทวาย ด้วยเหตุผลที่ว่าคนเมืองทวายมีมิติการท่องเที่ยวคือการไปวัดไหว้พระ แม้โปรแกรมท่องเที่ยวจะเน้นการเที่ยวัด และพระเจดีย์แต่ก็มีการแทรกแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เข้ามารวมด้วย

หาดมอมะกัน

สถานที่ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของเมืองทวายมีดังต่อไปนี้
1. ชายหาดมอมะกัน
2. บ้านเรือนอาคารยุคอาณานิคม
3. หมู่บ้านประมงและตลาดประมงริมชายหาด
4. พิพิธภัณฑ์เมืองทวาย
5. วัดพญาจี พระเจดีย์ชเวตองจา (ShweTaungSarZedi)
6. ตลาดร้อยปี 
7. บ่อน้ำแร่
8. โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
9. ระบำตักน้ำ
10. การนั่งรถม้าชมเมือง
11. การต่อเรือไม้แบบดั้งเดิม
12. วัดพระนอนชเวธาลยัง ดอมู (Shwethalyaung Daw Mu) 
13. วัดพระเจดีย์ชินโมทิพญา 
14. อนุสาวรีย์นายพลอูอ่องซาน 
 
เศรษฐกิจและการเงิน
สกุลเงินของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คือ จัต (Kyat)  อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 30 จัต ต่อ1 บาท หรือ 950-1,000 จัต ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ประชาชนมีอาชีพเกษรกรรมเป็นหลัก พืชส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวเจ้า ปอกระเจา อ้อย และพืชเมืองร้อนอื่นๆ 

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสำหรับการท่องเที่ยว
เมืองทวาย มีสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ติดกับทะเล นักท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงท่องเที่ยวในช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือนกันยายน เนื่องจากเป็นช่วงมรสุม

การวางแผนการท่องเที่ยว  
การเตรียมพร้อมด้านร่างกายนักท่องเที่ยวความเช็คร่างกายให้พร้อม และ ฉีดวัคซีนที่จำเป็นให้ครบถ้วน รวมถึงเตรียมยาประจำตัวมาให้เพียงพอ เพราะสาธารณสุขของเมืองทวายอาจจะยังไม่ทันสมัยนัก และระหว่างเดินทางโดยรถตู้ ผ่านเส้นทางด่านพุน้ำร้อน - เมืองทวาย ยังเป็นเส้นทางที่ผ่านป่า ภูเขา และ ลำธาร เลาะริมแม่น้ำตะนาวศรี ใช้เวลาเดินทางนาน 4-6 ชั่วโมง ดังนั้น นักท่องเที่ยวจึงต้องเตรียมความพร้อมมาให้ดี ในการเดินทางโดยรถตู้ ถึงแม้ว่าจะไม่บ่อยครั้งนักที่ระหว่างทางรถอาจจะเกิดปัญหาได้ แต่ ด้วยความชำนาญการของคนขับที่เป็นชาวพม่า จึงไว้วางใจได้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหา แต่ก่อนการเดินทางนักท่องเที่ยวก็ควรประเมินสภาพรถ และ ตรวจสอบกับคนขับให้ดีเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดระหว่างการเดินทาง 

ทวาย

การเตรียมความพร้อมด้านการเงิน
ระบบการเงินระหว่างประเทศของเมืองทวาย ต้องผ่านระบบธนาคารของรัฐเท่านั้น และตู้เบิกเงินอัตโนมัติยังไม่แพร่หลายและอาจจะไม่รองรับการกดถอดเงินจากบัญชีหรือบัตรเครดิตระหว่างประเทศ  รวมไปถึงไม่มีการโอนเงินระหว่างประเทศ ดังนั้น นักท่องเที่ยวจึงควรแลกเงินสกุลจัต (Kyat) และเงินดอลล่าสหรัฐมาให้เพียงพอ แต่ในกรณีต้องการแลกเงินไทยเป็นเงินสกุลจัตของพม่าก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นนัก เพราะมีจุดรับแลกเงินไทยตามร้านทอง ร้านขายของอยู่ทั่วไปภายในตัวเมืองทวาย รวมไปถึงโรงแรมบางแห่ง แต่อัตราแลกเปลี่ยนก็มีสูงบ้าง ต่ำบ้าง แตกต่างกันออกไป อาจสืบเนื่องจากปัจจุบัน เริ่มมีนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเข้าไปเยี่ยมเยียนเมืองทวายอย่างไม่ขาดสายจึงทำให้พ่อค้าแม่ขายต้องหาทางออกให้กับนักท่องเที่ยวที่เตรียมเงินไปใช้ไม่เพียงพอ และในส่วนของร้านค้าริมทาง ร้านค้าในตลาด 100 ปี บางร้าน อาจจะรับเงินเป็นเงินไทยได้บ้างแต่ นักท่องเที่ยวก็ต้องยอมในอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางร้านกำหนด หรือ อาจจะได้รับเงินทอนกลับมาเป็นเงินจัต ก็เป็นได้ 
นอกจากนี้ โรงแรมและร้านค้าในทวาย ยังไม่มีบริการรับบัตรเครดิต 
 
การเดินทางผ่านแดนด่านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สำหรับด่านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี- เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสองเมืองได้โดยมีการทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว ( Temporary Border Pass) ซึ่งมี 2 ลักษณะดังนี้ 

1. สำหรับผู้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในอำเภอเมืองกาญจนบุรี  สามารถทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวอายุ 1 ปี และ สามารถเดินทางเข้าไปเมืองทวายได้ครั้งละ 14 วัน 
2. สำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกอำเภอเมืองกาญจนบุรี สามารถทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวมีอายุ 7 วัน และสามารถเดินทางเข้าไปในเมืองทวายได้ครั้งละ 7 วัน
 
ข้อควรระวังในการพำนักอยู่ในเมืองทวาย
1. ไม่ควรพูดคุยเรื่องทางการเมืองของเมียนมาร์กับบุคคลทั่วไปที่ไม่รู้จักคุ้นเคย
2. ไม่ควรใส่กระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นในสถานที่สาธารณะและในศาสนสถาน
3. ไม่ควรถ่ายรูปในบริเวณสานามบิน สถานีรถไฟ และสถานที่ราชการก่อนได้รับอนุญาต เมื่อจะถ่ายรูปชาวเมียนมาร์ก็ควรจะขออนุญาตเช่นกัน
4. ควรมีความสำรวมในวัดและศาสนสถาน ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
5. ระมัดระวังการพูดเชิงลบเกี่ยวกับประเทศหรือ ชาวเมียนมาร์ ในที่สาธารณะ เพราะมีชาวเมียนมาร์จำนวนมากที่เข้าใจภาษาไทยได้ดี
6. เมียนมาร์ได้เปลี่ยนชื่อประเทศแล้ว จึงไม่ควรใช้ชื่อเดิม คือพม่า หรือ Burma กับชาวเมียนมาร์
7. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรจัดเตรียมยาประจำตัว
8. ควรระมัดระวังเลือกรับประทานอาหาร และ น้ำดื่มจากร้านที่สะอาดถูกสุขอนามัย โดยเฉพาะน้ำดื่มควรดื่มน้ำที่บรรจุในขวดปิดผนึกเรียบร้อย
9. ทางการเมียนมาร์อาจห้ามชาวต่างชาตเดินทางไปยังบางเมืองหรือบางพื้นที่ ที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางเสมอ
Visitors: 113,952