กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน กิจกรรม CSR + Walk Rally (KW301)

โปรแกรมกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน ท่องเที่ยวและร่วมทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมและสันทนาการสร้างสรรค์ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดและบูรณาการกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีในองค์กรเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายด้านการทำงานเป็นทีมจากทีมงาน wow Together Trave พร้อมร่วมกิจกรรมสุดสนุกสนานล่องแพเปียก เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมเมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ รวมถึงร่วมกันทำกิจกรรม CSR ที่ท่านสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกิจกรรมสันทนาการ, Walk Rally ,กาญจนบุรีกิจกรรมสันทนาการ, Walk Rally ,กาญจนบุรีกิจกรรมสันทนาการ, Walk Rally ,กาญจนบุรีกิจกรรมสันทนาการ, Walk Rally ,กาญจนบุรีกิจกรรมสันทนาการ, Walk Rally ,กาญจนบุรีกิจกรรมสันทนาการ, Walk Rally ,กาญจนบุรีกิจกรรมสันทนาการ, Walk Rally ,กาญจนบุรี
ทีมงานไกด์กาญจนบุรี
แพดเดิ้ลบอร์ด กาญจนบุรี
Visitors: 93,980