โครงการทัวร์เที่ยวไทย

 
โครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย"
   โครงการนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 ระลอกใหม่ และกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปี 2564 ไปจนถึงครึ่งปีหลัง โดยสนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวภายในประเทศ
 
โครงการทัวร์เที่ยวไทย
รายละเอียดโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย"
-รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะร่วมจ่าย (Co-Payment) 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน
-กำหนดสิทธิ์ให้ประชาชนจำนวน 1 ล้านสิทธิ์
-สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน
-กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตด้วยการ "สแกนคิวอาร์โค้ด" และ "สแกนใบหน้า" ของนักท่องเที่ยว ในระหว่างที่ทำกิจกรรมตามโปรแกรมทัวร์หรือเดินทางไปยังโรงแรมและร้านอาหารต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมนั้นๆ
-นักท่องเที่ยว 1 คนสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" ได้ 1 สิทธิ์
-ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับการยกเว้นภาษีต่างๆ โดยไม่นำมาคำนวณในการยื่นภาษี

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย"
-ต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดา (วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี) ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน
-ต้องท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเลือกซื้อบริการนำเที่ยว ในราคาไม่เกิน 12,500 บาทต่อโปรแกรม
-ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
-นักท่องเที่ยวต้องเข้าไปเลือกโปรแกรมท่องเที่ยวที่ต้องการในเว็บไซต์ของ ททท. จากนั้นให้ติดต่อไปยังบริษัททัวร์เจ้าของโปรแกรม และชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เท่านั้น

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
-ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการท่องเที่ยวก่อนวันที่ 1 ม.ค. 63 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยกรมการท่องเที่ยว และเป็นบริษัทที่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้อย่างน้อย 3,000 ราย
-บริษัททัวร์จะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จากนั้นให้จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน โดยในแต่ละโปรแกรมจะต้องระบุชื่อโรงแรม ที่พัก และร้านอาหารให้ชัดเจน ซึ่งจะขายขั้นต่ำในราคาเท่าไหร่ก็ได้ แต่ต้องมีราคาสูงสุดไม่เกิน 12,500 บาทต่อโปรแกรม
-บริษัททัวร์ 1 แห่ง สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 1,000 ราย ต่อ 1 บริษัท

ทัวร์เที่ยวไทย กาญจนบุรี

ล่องแพเปียกกาญจนบุรี
แพดเดิ้ลบอร์ดกาญจนบุรี
Visitors: 118,559