ล่องแพเปียก

สนุกไม่รู้ลืมกับการล่องแพชมเมือง, ชมธรรมชาติ
และสะพานข้ามแม่น้ำแคว แลนด์มาร์คของจังหวัดกาญจนบุรี

แพ็คเกจ เหมารอบ 2,000 บาท สำหรับ 10 ท่าน

กรณีมาเกิน 10 ท่าน คิดท่านละ 200 บาท

กรณีมาไม่ถึง 10 ท่าน สอบถามราคาพิเศษได้โดยตรง

สอบถามเพิ่มเติม โทร081-451-3581 คุณปัญญา

ล่องแพเปียก กาญจนบุรี

Visitors: 113,953