ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน (K102)

ทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน  รหัส K 102 

(JOIN TOUR รับจองตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป) 


รายละเอียดโปรแกรม

08.00 น.  รับท่านที่โรงแรมในเขตอ.เมือง  หรือจุดนัดพบที่สะดวกในตัวเมือง  

             (แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 วัน)

09.00 น.   น้ำตกเอราวัณ

12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน  (อาหารจานเดียว / SET BOX)    

13.30 น.    วัดถ้ำเสือ 

15.30 น.    มีนาคาเฟ่

16.00 น.    ต้นจามจุรีย์ยักษ์ 100 ปี 

17.00 น.    สิ้นสุดโปรแกรม ส่งท่านกลับเข้าที่พัก 

Erawan & Temple Tour

08:00   Pick up from your hotel in town

09:00   Arrive at Erawan waterfall enjoy swimming & Relaxing

12:00    Have lunch at local Restaurant

13:00    Depart for Wat Tham Sue Temple

14:30    Arrive at Wat Tham Suea temple to see beautiful big Buddha on mountain
          with scenery of river & rice field

15:30    Have a break at Mee na Café, First cafe" with scenery of rice field
          and you can get some refreshment (not included) with beautiful view of rice field &
          Wat Tham Suea Temple
16:00   Visit Giant Tree it's the largest one of giant rain tree in Thailand

16:30    Depart for Kanchanaburi

17.00    Return your hotel in town

 

อัตราค่าบริการ    9  ท่าน / 1 รถตู้        ท่านละ 1,150 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่หลังคาสูง 9 ที่นั่ง 
  • ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
  • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ระบุ
  • ค่าน้ำดื่ม 1 ขวด 
  • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ 
  • ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
  • ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางการเมือง และสภาพทางธรรมชาติ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุด และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

2.ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ 

 

 

฿1,150
จำนวน:
เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 93,978