อนุสาวรีย์กษัตริย์เซจงมหาราช

อนุสาวรีย์กษัตริย์เซจง King Sejong Statue

อนุสาวรีย์กษัตริย์เซจง(King Sejong Statue) ตั้งอยู่ใจกลางจตุรัสกวางฮวามุน(Gwanghwamun Square) เป็นรูปปั้นบรอนซ์สูง 9.5 เมตร กษัตริย์เซจงอยู่ในท่านั่งถือหนังสือ และมีรอยยิ้มที่อ่อนโยน ด้านหน้าของรูปปั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญ คือ ลูกโลกท้องฟ้า อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน และนาฬิกาแดด ซึ่งพระองค์เป็นผู้คิดค้นขึ้นในสมัยนั้น ส่วนเบื้องหลังรูปปั้น มีเสาแกะสลักภาพความสำเร็จต่างๆของกษัตริย์สีทองอยู่ 6 เสา และมีทางเดินใต้ดินไปสู่ห้องโถงนิทรรศการเรื่องราวของกษัตริย์เซจงมหาราช(Sejong Stroy) ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาหลีที่น่าภูมิใจ

กษัตริย์เซจง เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรฮัลกึล(อักษรเกาหลีในปัจจุบัน) ในช่วงรัชสมัยของพระองค์ได้รวบรวมพื้นฐานการปกครองของราชวงศ์โชซอนผสมผสานกันปรัชญาทางการเมืองของขงจื๊อ รวมไปถึงการพัฒนาเกษตรกรรม วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้แก่ชนชาติเกาหลีอีกด้วย

วิธีการเดินทาง

รถไฟใต้ดิน

1) รถไฟใต้ดินสาย 1 สถานี City Hall Station ทางออก 3 หรือ 4

2) รถไฟใต้ดินสาย 5 สถานี Gwanghwamun Station 

3) รถไฟใต้ดินสาย 3 สถานี Gyeongbokgung Station ทางออก 6

รถบัส

สีฟ้า: 103, 109, 150, 401, 402, 408, 606, 607, 700, 704, 706, 707

สีเขียว: 1020, 1711, 7016, 7018, 7022, 7212

สีแดง: 1005-1, 1500, 5500-1, 550-2, 9000, 9401, 9703, 9710

แผนที่อนุสาวรีย์กษัตริย์เซจง King Sejong Statue

GPS: 37.572865, 126.976854


 

พระเจ้าเซจงมหาราช

พระเจ้าเซจงมหาราช (เกาหลี: 세종대왕, ฮันจา: 世宗大王, MC: Sejong the Great of Joseon , พ.ศ. 1940 ถึง พ.ศ. 1993) เป็นพระมหากษัตริย์เกาหลีรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์โชซ็อน ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1961 ถึง พ.ศ. 1993 ทรงเป็นที่รู้จักในการที่ทรงประดิษฐ์อักษรเกาหลีฮันกึล และทรงเป็นหนึ่งในสองกษัตริย์เกาหลีที่ได้รับสมัญญาว่าเป็นมหาราช (อีกพระองค์คือพระเจ้ากวางแกโตมหาราช แห่งราชวงศ์โกคูรยอ)

พระราชประวัติ

ลี โท (이도; 李裪) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สามของพระเจ้าแทจงกับพระนางว็อนคย็อง เมื่อพระชนมายุ 16 พรรษาได้รับสถาปนาเป็นเจ้าชายชุงนยอง (충녕대군; 忠寧大君) และทรงอภิเษกกับพระชายาชิม ซึ่งภายหลังได้รับสถาปนาเป็นพระมเหสีโซฮอน พระเชษฐาทั้งสองของพระองค์คือเจ้าชายยังนยองและเจ้าชายฮโยรยองเห็นถึงความสามารถของเจ้าชายชุงนยองแต่ยังเยาว์ จึงคิดจะยกบัลลังก์ให้โดยการประพฤติตนเหลวแหลกในราชสำนัก ทำให้เจ้าชายทั้งสองถูกขับออกจากวัง เมื่อพระเจ้าแทจงสละบัลลังก์ใน พ.ศ. 1961 ก็ได้ให้เจ้าชายชุงนยองครองราชย์เป็นพระเจ้าเซจง

ฮันกึล   ราชกิจอย่างแรกของพระเจ้าเซจงคือการก่อตั้งชิบฮย็อนจอน สำนักปราชญ์ขงจื้อที่เป็นแหล่งรวมผู้มีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาขงจื้อของประเทศ และยังเป็นแหล่งการศึกษาของนักปราชญ์ขงจื้อที่สำคัญอีกหลายท่านในอนาคต

ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานชาวเกาหลีไม่มีอักษรเป็นของตนเองแต่ใช้อักษรจีนที่รับมา เรียกว่าฮันจา ซึ่งอักษรจีนเป็นอักษรที่สลับซับซ้อนในการเขียน การเรียนรู้และการจดจำ ดังนั้นในสมัยโชซอนจึงมีแต่ยังบันที่เป็นชนชั้นขุนนางเท่านั้นที่เขียนฮันจาเป็น ชาวบ้านสามัญชนทั่วไปจึงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อีกทั้งอักษรจีนยังใช้แทนเสียงในภาษาเกาหลี ได้ไม่ลื่นนัก ใน พ.ศ. 1989 พระเจ้าเซจงจึงทรงให้นักปราชญ์และนักประดิษฐ์ชื่อ จางยองชิล เดิมเป็นทหารองครักษ์ แต่พระเจ้าเซจงทรงเล็งเห็นในความสามารถจึงแต่งตั้งให้เป็นขุนนางขั้นชอง 3 พุม พระราชทานกำลังทรัพย์และอำนาจที่จะประดิษฐ์อะไรก็ได้ จางยองชิลได้ชื่อว่าเป็นผู้ประดิษฐ์มาตรวัดน้ำฝน อันแรกของโลกในปี พ.ศ. 1984 และยังสร้างนาฬิกาน้ำ นาฬิกาแดด และลูกโลกจำลองท้องฟ้า สำหรับโหรหลวงใช้ในการศึกษาดวงดาว แต่ชางยองชิลนั้นได้รับการต่อต้านจากขุนนาง เพราะชางยองชิลเป็นชอนมิน ชนชั้นต่ำสุดในสังคมโชซอน ต่ำแหน่งสูงๆของขุนนางสงวนไว้สำหรับยังบันเท่านั้น จนในที่สุดชางยองชิลก็ถูกปลดใน พ.ศ. 1985

พระเจ้าเซจงทรงเห็นถึงปัญหาของชาวนา ในการทำเกษตรกรรม แล้วไม่ได้ผล และได้รับความลำบากเมื่อน้ำท่วม หรือแห้งแล้ง จึงทรงให้มีการแต่งหนังสือนงซาจิกซอล รวบรวมความรู้ประสบการณ์ในการทำการเกษตรจากเกษตรกรอาวุโสทั่วอาณาจักร และยังทรงลดภาษีเกษตรกร เพื่อมิให้เกษตรกรต้องลำบากและมีทรัพย์ในการทำเกษตรกรรมมากขึ้น [1]

ป้องกันประเทศ

พระเจ้าเซจงยังทรงดำเนินนโยบายต้านทานผู้รุกรานต่างชาติอีกด้วย โดยพระเจ้าแทจงซึ่งเป็นแทซังวังอยู่นั้นได้แนะนำให้พระเจ้าเซจงส่งอีจองมูไปบุกเกาะซึชิมาที่เป็นแหล่งของโจรสลัดญี่ปุ่น จน พ.ศ. 1962 ตระกูลโซเจ้าครองเกาะซึชิมาได้ยอมจำนนและส่งบรรณาการไปยังฮันซอง และพ.ศ. 1963 เกาะซึชิมาก็ขึ้นตรงต่อมณฑลคยองซังของโชซอน

ทางเหนือพระเจ้าเซจงก็ทรงก่อตั้ง สี่ป้อมหกปราการ (ซากุนยุกจิน 사군육진) เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกแมนจูทางเหนือ และใน พ.ศ. 1976 ทรงส่งคิมจงซอ ไปบุกขยายอาณาเขตทางเหนือ จนโชซอนมีอาณาเขตติดแม่น้ำยาลู

พระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระเจ้าเซจงนั้นยังคุณประโยชน์มากมายต่ออาณาจักรโชซอน และรวมไปถึงประเทศเกาหลีทั้งเหนือและใต้ในปัจจุบันด้วย เพราะทรงส่งเสริมวัฒนธรรมเกาหลี ทำให้ชาวเกาหลีมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองในทุกวันนี้ และพระสาทิสลักษณ์ของพระองค์ยังปรากฏบนธนบัตร 10,000 วอนของเกาหลีใต้ เมื่อมเหสีโซฮอนสิ้นพระชนม์ พระเจ้าเซจงทรงเศร้าโศกพระราชหฤทัย จนสวรรคตใน พ.ศ. 1993 มีพระเจ้ามุนจง สืบต่อราชบัลลังก์

พระนามเต็ม

พระเจ้าเซจง จางฮอน ยองมุน เยมู อินซอง มยองฮโย

세종장헌영문예무인성명효대왕

世宗莊憲英文睿武仁聖明孝大王

พระบรมวงศานุวงศ์

พระราชบิดา: พระเจ้าแทจง (태종)

พระราชมารดา  : พระนางว็อนคย็อง ตระกูลมิน แห่งยอฮึง (원경왕후 민씨,元敬王后閔氏 กันยายน 1337 – 12 กันยายน 1391)

ข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
โทร. 081-4513581 / 098-4955547

http://line.me/ti/p/%40ora8380x


  • ดอกซากุระเกาหลี หรือ Cherry Blossom นั้น จริงๆ แล้วในภาษาเกาหลีจะเรียกว่า ดอกพ็อตโกต (벚꽃) นั่นเอง ดอกพ็อตโกตนั้น จะมีระยะเวลาที่ "บานเต็มที่" ประมาณ 5-7 วัน หลังจากวันที่ "เริ่มบาน...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 118,559