ฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดฮกไกโด

ฮกไกโด  เดิมเรียก เอะโซะ (ญี่ปุ่น: 蝦夷) เป็นชื่อจังหวัดและเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศญี่ปุ่น รองจากเกาะฮนชู แต่มีอุโมงค์ใต้ทะเลเซกังเชื่อมถึงกัน นอกจากนี้ฮกไกโดยังเป็นเขตการปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่เกาะ โดยมีเกาะฮกไกโดเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเขต คือ ซัปโปะโระ

ฮกไกโดเป็นเขตที่มีคนอาศัยอยู่เบาบาง มีประชากรทั้งเกาะประมาณ 5 ล้านคน คนส่วนใหญ่ย้ายมาจากเกาะฮนชูเมื่อราว 100 กว่าปีก่อน โดยเป็นแหล่งที่ซามูไรแพ้สงครามจึงต้องหนีมาอยู่ที่เกาะนี้ ความจริงแล้วที่เกาะนี้มีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่มานานแล้ว คือ ชาวไอนุ แต่โดนกลืนชนชาติไป ปัจจุบันหลงเหลืออยู่น้อยมากและมีชีวิตเช่นชาวญี่ปุ่นทั่วไป

ฮกไกโดเป็นเขตที่มีอากาศหนาวเย็น โดยเฉลี่ยจะมีหิมะท่วมอยู่ทั่วไปประมาณ 4-6 เดือน ในถดูหนาวจะมีอุณหภูมิ -20 ถึง 5 องศาเซลเซียส ในหน้าร้อนจะมีอุณหภูมิ 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส ในด้านภูมิประเทศเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ในบริเวณที่ราบลุ่มก็จะเป็นเมืองที่คนอาศัย โดยจะหนาแน่นในบริเวณเมืองซัปโปะโระ ซึ่งมีอากาศอุ่นกว่าบริเวณต่าง ๆ ของเกาะ แต่ก็ยังหนาวกว่าเมืองอื่น ๆ ในเกาะฮนชู

ฮกไกโดเป็นเกาะที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ชาวญี่ปุ่นจากส่วนอื่น ๆ ของประเทศจึงนิยมมาตากอากาศหรือย้ายมาอยู่อาศัยและทำงานเป็นจำนวนมาก

ประวัติศาสตร์

  ฮกไกโดเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวไอนุตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ชื่อสถานที่หลายแห่งบนเกาะ เช่น เมืองซัปโปะโระ ก็เป็นภาษาไอนุฮกไกโดเคยมีชื่อว่า เอะโซะ จนสิ้นยุคเมจิ ในช่วงสงครามโบะชิงเมื่อปี พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) กองกำลังสนับสนุนรัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะซึ่งนำโดย เอะโนะโมะโตะ ทะเกะอะกิ ได้ประกาศเป็นรัฐอิสระในนามสาธารณรัฐเอะโซะ แต่ก็ล่มสลายในปี พ.ศ. 2412 (ค.ศ. 1869) ภายหลังแบ่งเขตการปกครองเป็น 4 ส่วน

เกี่ยวกับชื่อ

   ชื่อ ฮกไกโด ในภาษาญี่ปุ่นเขียนว่า 北海道 โรมะจิสะกดว่า Hokkaidō หมายถีง "เส้นทางสู่ทะเลเหนือ" ฮกไกโดเป็นทั้งชื่อ เกาะ เขตแดนและจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีให้เห็นคำว่า เกาะฮกไกโด ซึ่งกล่าวถึงเกาะโดยรวม เขตฮกไกโดกล่าวในลักษณะโดยรวมของบริเวณทางส่วนเหนือของญี่ปุ่น แต่จะไม่ใช้คำว่าจังหวัดฮกไกโด เนื่องจากคำว่า โด (道) ในชื่อฮกไกโด มีความหมายว่าจังหวัดอยู่แล้ว สำหรับชื่อจังหวัดนี้ในชาวไทยนั้นนิยมเรียกว่า "ฮอกไกโด" เสียมากกว่า แต่สำหรับชื่อจริงของจังหวัดนี้คือ "ฮกไกโด"

เขตการปกครอง

   เนื่องจากจังหวัดฮกไกโดมีขนาดใหญ่มาก เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการต่อประชาชน จังหวัดฮกไกโดจึงตั้งสำนักงานจังหวัดขึ้นเพื่อดูแลในแต่ละท้องที่จำนวน 14 สำนักงาน เรียกว่า กิ่งจังหวัด

เศรษฐกิจ

   ฮกไกโดเป็นเขตเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งผลิตข้าวญี่ปุ่น อาหารทะเลชั้นดี และผักผลไม้คุณภาพสูง ฮกไกโดยังเป็นแหล่งของอุตสาหกรรมเบาบางประเภท เช่น เยื่อกระดาษ เบียร์ซัปโปะโระ และผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบหลักของรายได้ของเขตนี้ ทั้งฤดูร้อนที่เย็นสบายเป็นที่ชมธรรมชาติ ป่าเขาที่สวยงาม และในฤดูหนาวก็มีเทศกาลหิมะซัปโปโรที่เลื่องชื่อเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นเองและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก และสถานที่เล่นสกีก็มีอยู่มากมายเช่นเดียวกับบ่อน้ำร้อนที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบทำรายได้มหาศาลให้แก่ผู้คนในฮกไกโด

ระบบขนส่งมวลชน

   ฮกไกโดเชื่อมกับเกาะฮนชูทางอุโมงค์เซกัง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาฮกไกโดโดยทางเครื่องบิน โดยมาลงที่ท่าอากาศยานชิง-ชิโตะเซะในเมืองชิโตเซะ ซึ่งอยู่ห่างจากซัปโปะโระเพียง 40 นาทีโดยรถไฟ เที่ยวบินระหว่างโตเกียวและชิโตะเซะมีมากถึง 45 เที่ยวต่อวัน (3 สายการบิน) ซึ่งนับว่าติดอันดับโลก ฮกไกโดยังมีสายการบินเป็นของตัวเองชื่อ Air Do ซึ่งก็มาจากชื่อของเกาะฮกไกโดนั่นเอง นอกจากเครื่องบินแล้วฮกไกโดยังมีท่าเรือเฟอร์รี่ที่สามารถเดินทางไปยังเกาะต่าง ๆ ได้ แต่จะใช้เวลาค่อนข้างมาก ส่วนภายในฮกไกโดนั้นจะใช้รถไฟเป็นหลัก รถไฟระหว่างเมืองดำเนินงานโดย JR ฮกไกโด แต่บางเมืองต้องเดินทางด้วยรถประจำทางหรือรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น สำหรับรถไฟใต้ดินมีเฉพาะที่นครซัปโปะโระ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org


11 สถานที่ท่องเที่ยวฮอกไกโด

   เที่ยวฮอกไกโด (北海道, Hokkaidō) เป็นที่เกาะใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นเกาะที่มีความเจริญไม่มากนักหากเทียบกับเกาะหลักอื่นๆของญี่ปุ่น อากาศในหน้าหนาวของฮอกไกโดนั้น ค่อนข้างจะเลวร้ายซักหน่อยในช่วงหน้าหนาวเพราะมีหิมะตกหนักตลอดเวลา, อุณหภูมิติดลบต่ำกว่า 0 องศา (บางเวลาลงไปถึง -25 องศาเลยทีเดียว), ทะเลกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็ง แต่โชคดีที่ ฮอกไกโด ในหน้าร้อนนั้นมีอากาศที่เย็นสบายไม่ร้อน หรือ ชื้น มากนัก เหมือนกับภูมิภาคอื่นๆของประเทศญี่ปุ่น ด้วยธรรมชาติที่ยังไม่ได้ถูกรุกรานโดนนายทุน ฮอกไกโด สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่ชอบผจญภัยแบบ outdoor ได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น เหล่านักเดินทางที่ชอบเล่นสกีหิมะ ส่วนในฤดูที่ไม่ใช่หน้าหนาวนั้น ฮอกไกโด จะเต็มไปด้วยนักปีนเขาและเหล่าแค็มเปอร์ เที่ยวฮอกไกโด สถานที่ท่องเที่ยวฮอกไกโด

 1. ฟุราโนะ (Furano) และ บิเอะ (Biei) – เที่ยวฮอกไกโด

Furano (富良野) and Biei (美瑛) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะ ฮอกไกโด ซึ่งฟูราโนะและบิอินั้นเป็นที่รู้จักกันของคนทั่วไปในเรื่องของสภาพวิว ทิวทัศน์ที่สวยงามตามแบบฉบับดั้งเดิมเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะไปเยือน เมืองฟูราโนะ ก็คือในช่วง กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกลาเวนเดอร์กำลังผลิบานเต็มที่ ส่วนในหน้าหนาวเมืองฟุราโนะจะเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ เหล่านักสกีต่างๆ เพราะมีรีสอร์ทหน้าหนาวชื่อดังมากมายตั้งอยู่ที่เมืองนี้

2. นิเซโกะ (Niseko)

นิเซโกะ (Niseko) เป็นแหล่งรีสอร์ทของนักสกีหิมะที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักกันดีเพราะว่ามีวิวที่สวยงาม หิมะดั่งปุยนุ่นสุดลูกหูลูกตา แถมยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมาย โดยเฉพาะ ชาวออสเตรเลียนอกจากจะมีลู่สกีหิมะลาดยาวไปหลายกิโลแล้ว ทางรีสอร์ทต่างๆยังมีโปรแกรมชมสถานที่ธรรมชาติต่างๆรอบๆ นิเซโกะอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะสามารถซื้อไกด์ทัวร์กับทางรีสอร์ทได้ วิวสวยๆอย่างภูเขา Yotei ยังสามารถมองเห็นได้จากรีสอร์ทในนิเซโกะอีกด้วย

3. เมืองซัปโปโร

เป็นเมืองหลวงของ ฮอกไกโด และ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ซัปโปโรยังเป็นเมืองที่ถูกก่อตั้งมาหลังสุดอีกด้วย ซัปโปโรกลายมามีชื่อเสียงอย่างมากในปี 1972 เมื่อ โอลิมปิกหน้าหนาวถูกจัดขึ้นที่นี่ทุกวันนี้ซัปโปโรมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีจาก ราเมนรสเลิศ เบียร์อุ่น และ เทศกาลหิมะประจำปีที่จัดขึ้นในทุกๆเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

4. เมืองโอตารุ

โอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าขนาดเล็ก ของฮอกไกโด ห่างจากทางตะวันตกเฉียงเหลือของซัปโปโรเพียงครึ่งชั่มโมงถ้าเดินทางโดยรถไฟ เมืองท่าแห่งนี้มีคูเมืองที่สวยงามล้อมรอบเมืองและมีบ้านทรงเก่าๆ มีกลิ่นอายยุโรปอยู่หน่อยๆ ทำให้ เมืองโอตารุ เป็นสถานที่ที่น่ามาเยี่ยมเยือนหากคุณตั้งใจมาเที่ยว ซัปโปโร หรือ นิเสโกะ . . . ซึ่งบรรยากาศของที่นี่ในยามค่ำคืนสวยงาม โรแมนติกแบบสุดๆเลยหละ

5. บ่อน้ำพุร้อน Noboribetsu

โนโบริเบสุ เป็น บ่อน้ำพุร้อนที่เป็นที่นิยมที่สุดใน ฮอกไกโด ด้วยเหตุผลที่ว่ารีสอร์ทต่างๆในเขตนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นเรียก ว่า หุบเขานรก (จิโกะคุดานิ) นอกจากนั้นโนโบริเบทสุนั้นเป็นส่วนหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ ชิโคะสุ โทยะ

6. เมือง ฮาโคดาเตะ (Hakodate)

ฮาโคดาเตะ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสาม ของ ฮอกไกโด และตั้งอยู่ปลายสุดทางด้านใต้ของเกาะ ฮาโคดาเตะเป็นที่รู้จักกันดีจากทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขา ฮอโคดาเตะ, อาหารแสนอร่อย และ อาหารทะเลแสนสดอุทยาน โอนุมะ เป็นอุทานที่มีทะเลสาปสวยงาม ชวนให้ไปเยี่ยมชม ที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากทางเหลือของ ฮาโคดาเตะ เพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น


7. เมือง อะซาฮิคาวะ (Asahikawa)

เมือง อะซาฮิคาวะ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของ ฮอกไกโด รองจากเมืองซับโบโร เมืองนี้มีชื่อเสียงมาจากสวนสัตว์ของเมือง หรือที่เรียกกันว่า สวนสัตว์ อะซาฮิคาวะ ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นอกจากสวนสัตว์แล้ว อาหารท้องถิ่นอย่าง อะซาฮิคาวะราเมน ยังสร้างชื่อเสียงให้เมืองนี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

8. Resort Rusutsu

รีสอร์ท รุสุทสุ ถูกจัดให้เป็นรีสอร์สำหรับนักสกีหิมะอันดับหนึ่งของฮอกไกโด สถานที่แห่งนี้มีพื้นที่กว้างครอบครุมถึง 3 ภูเขาด้วยกัน รีสอร์ทแห่งนี้อยู่ใกล้กับลำธารโตยะ และเป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ีอีกฝากหนึ่งของภูเขา โยเตอิ ที่อยู่ในเขตนิเซะโกะนอกจากจะเป็นสวรรค์ของนักสกีแล้ว รีสอร์ทใน รุสุทสุ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมาย เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า บ่อน้ำร้อน ส่วนในหน้าร้อนสถานที่แห่งนี้ยังเปลี่ยนเป็นสนามกอล์ฟและสวนสนุกขนาดใหญ่อีกด้วย

9. เมืองบ่อน้ำพุร้อน Jozankei

ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ Shikotsu และห่างจากเมืองซัปโปโร เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมเป็นอย่างมากของเกาะ ฮอกไกโด และเป็นเมืองบ่อน้ำพุร้อนที่เจริญเป็นอย่างมากหากเทียบกับเมืองบ่อน้ำพุร้อน อื่นๆ ในเกาะ ฮอกไกโด

10. รีสอร์ทสำหรับนักสกี Tomamu

เป็นรีสอร์ทที่มีความทันสมัย หรูหรา ถือว่าเป็นสถานที่ชั้นนำสำหรับนักท่องเที่ยวสกีหิมะ ของ ฮอกไกโด ห่างออกไปเพียง 90 นาที เท่านั้นจากเมืองซัปโปโร สถานที่แห่งนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากกิจกรรมทาง หิมะ นั้นก็คือ Ice Village หรือหมู่บ้านหิมะ ซึ่งถูกสร้างเป็นบ้านทรงโดมเรียงรายกัน ซึ่ง มีทั้งร้านอาหาร บาร์ ร้านค้า และ สถานที่สำหรับศึกษาเกี่ยวกับหิมะและน้ำแข็งอีกด้วย

11. เมือง Abashiri

เป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่เพียง 40,000 คนเท่านั้น ตั้งอยู่ทางตะวันตกของ ฮอกไกโด ไม่ไกลนักจากอุทยานแห่งชาติ Shiretoko และ Akanแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองนี้คือ พิพิธภัณฑ์คุก (Abashiri prison museum) และ ธารน้ำแข็ง drift ice ซึ่งสามารถชมได้จากทะเล okhotsk ในฤดูหนาว   เกาะฮอกไก โด(Hokkaido) อยู่ทางเหนือสุดของญี่ปุ่น ซึ่งมีฉากติดตาเป็นรูปของทุ่งดอกไม้ห้าสี (ทุ่งดอกไม้สายรุ้ง) ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ทุ่งพิงค์มอสสีชมพูอร่าม ทุ่งนาสีทองตัดกับสีเขียวสวยงาม นอกจากทุ่งดอกไม้แสนสวยราวแดนสวรรค์นี้

Tip เที่ยวฮอกไกโด ฤดูไหนดี

   ฮอกไกโดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอันชวนประทับใจอีกมากมาย ในแต่ละฤดูกาลจะมีที่ให้เที่ยวแตกต่างกันออกไป ท่านสามารถจัดโปรแกรมการเที่ยว แบบที่ท่านชื่นชอบโดยเลือกไปท่องเที่ยวในฤดูนั้นนั้น

ฤดูหนาว

   ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นและ กินเวลานานกว่า 4 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ -20 ถึง 5 องศาเซลเซียส มีหิมะปกคลุมไปทั่วทั้งเกาะ แต่นักท่องเที่ยวก็จะมีโอกาสได้สนุกสนานไปกับการเที่ยวชมงานเทศกาลต่างๆภาย ในท้องถิ่มที่จัดขึ้น เทศกาลที่น่าสนใจของฤดูนี้ที่มีชื่อเสียงระดับโลก คือ เทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร (Sapporo Snow Festival) เทศกาลหิมะที่ทั่วโลกรู้จักดีซึ่งจัด ติดต่อกันมากว่า 60 ปีแล้ว นอกจากนี้ยังมีเทศกาลหิมะ เมืองอาซาฮิคาวะ (Asahikawa winter festival) และเทศกาลนํ้าแข็งที่ ทะเลสาบอะคัง (Akan lake ice festival) เมืองคุชิโระ นอกจากนั้น ก้มีกิจกรรมสนุกๆ ใหท้เล่นอีกมากมาย เช่น เล่นหิมะ สกี ล้อเลื่อน ตกปลาบนนํ็้าเแข็ง หรือล่องทะเลสาบนั้าแข็งอันแสนจะหนาวเย็น

   ฤดูหนาวมีข้อควรระวังคือ อากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะปิดเร็วไป 1 ชม เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นต้องระวัง

ฤดูใบไม้ผลิ

  ฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือน เมษา พฤษภา มิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10-20 °C เป็นเดือนที่คนมาเที่ยวกันน้อยที่สุด อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นราวๆ เดือนพฤษภาคม สามารถชมซากุระได้ในเมืองทางใต้ของเกาะ เช่น ฮาโกดาเตะ มัตสึมาเอะ (ช้ากว่าที่โตเกียวประมาณ 1 เดือน) ส่วนตอนบนเมืองมอนเบ็ทสึมีทุ่งดอกทิวลิปแสนสวยไม่แพ้นิวซีแลนด์และทุ่งดอกพิงค์มอสสีชมพูบานเต็มท้องทุ่ง

ฤดูร้อน

   ปลายมิถุนายน–สิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28-35 °C ถ้าเที่ยวแถบ เมืองบิเอจะ มีทุ่งนาสีทองตัดกับสีเขียว และเนินเขา ทิวไม้ที่สวยงาม แถบเมืองฟุระโนะก็มีทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงแสนสวย และทุ่งดอกไม้ห้าสีนอกจากนี้ยังมีเทศกาลฤดูร้อนที่เป็นเทศกาลประจำปีของประเทศญี่ปุ่นที่จะมีดอกไม้ไฟให้ชมด้วย (งานดอกไม้ไฟที่ทะเลสาบโทยะถือเป็นจุดที่มีเทศกาลดอกไม้ไฟที่ยาวนานที่สุดในประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งช่วงนี้ น่าเที่ยวที่สุดเพราะอากาศจะกำลังสบาย . . . ช่วงกลางวันจะยาวกว่ากลางคืนประมาณ 2 ชมทำให้มีเวลาเที่ยวได้มากในแต่ละวัน

ฤดูใบไม้ร่วง

   กันยายน–พฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 12-20 °C

   สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงนี้ได้แก่ อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซังหรือไปอาบนํ้าแร่ชานเมืองซับโปโร เมืองโซอุนเคียว, เมืองอาซาฮิดาเกะออนเซ็น isetsuzan สวนโอนุมะทางเหนือของเมืองฮาโกดาเตะเดือนตุลาคม . . . ช่วงนี้ใบเมเปิ้ลจะเปลี่ยนจากเหลองเป็นแดงทั้งต้น สวยงามมาก


ทัวร์ฮอกไกโด กับอาหารแสนอร่อย

  ถ้าพูดถึงอาหารก็ต้องไม่พลาดเจ้าปูยักษ์ หรือปูทาราบะ(King Crab) ชื่อทาราบะ เรียกตามแหล่งที่จับมา ปูทาราบะ เป็นสายพันธ์เดียวกันกับ ปูอาลาสก้า จับได้ในช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม . . . ​ราเม็งที่นี่ก็อร่อย มีซุปสามรสให้เลือก คือ มิโซะ (เต้าเจี้ยว), โซยุ(ซีอิ้ว), และชิโอเ(เกลือ) ในแต่ละท้องถิ่นมีราเมงท้องถิ่นที่มีรสชาติพิเศษ รวมถึงซุชิที่สด อร่อยมากมาก อาหารทะเลไม่ต้องพูดถึงมีทั้งความสด ความหวานในทุกๆเมนู

ขอบคุณข้อมูลจาก  https://amazingthaisea.com/


สอบถามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โทร. 081-4513581 / 098-4955547

http://line.me/ti/p/%40ora8380x


  • วัดโคโตะกุ หรือ โคโตะกุอิง (ญี่ปุ่น: 高徳院 Kōtoku-in ?) (แปลว่าที่พักอันมีความดีอันสูงส่ง) เป็นวัดพุทธในเมืองคะมะกุระ จังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองคามาคุระ(Kamakura) ตั้งอยู่...
Visitors: 113,953