โปรแกรมทัวร์นครนายก 2024

คำขวัญ ประจำจังหวัดนครนายก
"เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติปราศจากมลพิษ"

นครนายก  เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองสมัยทวาราวดีมีหลักฐานแนวกำแพงเนินดินและสันคูอยู่ที่ตำบลดงละครแต่นครนายกนั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกในสมัยพระเจ้าอู่ทองในปี พ.ศ.2437 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขาตอนเหนือและตะวันออกเป็นเนินสูงและป่าเขาติดต่อกับเขาพนมดงพญาเย็น ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม ภูเขาที่สำคัญ คือ เขาใหญ่ เขาเขียวเขาชะโงกเป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเกิดน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง  

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 063-190-7919 คุณเทียนหอม


  • ทัวร์นครนายก
    โปรแกรมทัวร์นครนายก 2 วัน 1 คืน รายละเอียดโปรแกรมการเดินทางวันแรกของการเดินทาง 07.00น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระให้กับท่าน 08...

  • ทัวร์ (9).png
    ทัวร์สุขภาพดี ชีวีมีสุขณ จังหวัดนครนายก (2 วัน 1 คืน) กำหนดการเดินทางกิจกรรมสุขภาพวันแรก 07.00น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระให้กั...

  • ทัวร์ (6).png
    นครนายก 3 วัน 2 คืน CSR + Team Building วันแรก 07.00น. รับคณะที่ กทม. พร้อมการต้อนรับที่อบอุ่นของทีมงาน ว้าว ทูเกเตอร์ ทราเวล ดูแลสัมภาระและเช็คชื่อ พร้อมสำหรับการเดินทางสู่จัง...
Visitors: 113,950