ประเทศญี่ปุ่น


  • จังหวัดฮกไกโด ฮกไกโด เดิมเรียก เอะโซะ (ญี่ปุ่น: 蝦夷) เป็นชื่อจังหวัดและเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศญี่ปุ่น รองจากเกาะฮนชู แต่มีอุโมงค์ใต้ทะเลเซกังเชื่อมถึงกัน นอกจากนี้ฮกไกโดยัง...

  • วัดโคโตะกุ หรือ โคโตะกุอิง (ญี่ปุ่น: 高徳院 Kōtoku-in ?) (แปลว่าที่พักอันมีความดีอันสูงส่ง) เป็นวัดพุทธในเมืองคะมะกุระ จังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองคามาคุระ(Kamakura) ตั้งอยู่...
Visitors: 112,549