ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดกาญจนบุรี

 - "กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนินพอกิน"ปรัชญา“
 - มูลนิธิพัฒนรักษ์” หนาวนี้มีโอกาสไปเยือนสังขละบุรีน่าจะไปสัมผัสวิถีชุมชนของกลุ่มคนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและมอญ
 - เที่ยวไร่คุณมน สัมผัสวิถีชีวิตชาวชนบทกับธรรมชาติ ไร่คุณมน เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เรียนรู้และเข้าใจความเป็นเกษตรกรรมผ่านกิจกรรมการเกษตร
 - ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินงานภายใต้เครือข่ายป่าต้นน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี 
 - ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี

 • เนินพอกิน
  *****ประกาศปัจจุบัน ศูนย์การเรียนรู้เนินพอกิน ขาดวิทยากรคอยให้ข้อมูล เนื่องจากปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งการผลิตหากผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานให้ติดต่อไปที่ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน พุทธสถานปฐ...

 • มูลนิธิพัฒนรักษ์
  “ มูลนิธิพัฒนรักษ์ ” หนาวนี้มีโอกาสไปเยือนสังขละบุรีน่าจะไปสัมผัสวิถีชุมชนของกลุ่มคนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและมอญ พร้อมกับการเรียนรู้กิจกรรมดีๆ ด้วยวิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริภายใ...

 • ศูนย์กสิกรรม ท่ามะขาม
  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม***ติดต่อศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม ที่ 213 ม.2 ซอยพัฒนา 1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรีมือถือ 081-857-2500 และ 081-378-2209 ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ...

 • หนองสาหร่าย-01.jpg
  ชุมชนตำบลหนองสาหร่ายต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรีโทร 089 083 1060 คุณปลา เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะเคยได้ยินคำว่า “เงิน ซื้อไม่ได้ทุกอย่างในชีวิต” แต่แทบทุกอย่าง...
Visitors: 100,151