ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดกาญจนบุรี

 - "กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนินพอกิน"ปรัชญา“
 - มูลนิธิพัฒนรักษ์” หนาวนี้มีโอกาสไปเยือนสังขละบุรีน่าจะไปสัมผัสวิถีชุมชนของกลุ่มคนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและมอญ
 - เที่ยวไร่คุณมน สัมผัสวิถีชีวิตชาวชนบทกับธรรมชาติ ไร่คุณมน เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เรียนรู้และเข้าใจความเป็นเกษตรกรรมผ่านกิจกรรมการเกษตร
 - ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินงานภายใต้เครือข่ายป่าต้นน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี 
 - ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี

 • เนินพอกิน
  "กลุ่มศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนินพอกิน"ปรัชญา“ความขาดแคลนไม่ได้เป็นปัญหา ถ้ามีปัญญาและความเพียร”คติธรรมประจำใจ“ความสำเร็จของคนเราไม่ได้อยู่ที่ “ผลงาน” หรือ “ความเก่ง...

 • มูลนิธิพัฒนรักษ์
  “มูลนิธิพัฒนรักษ์” หนาวนี้มีโอกาสไปเยือนสังขละบุรีน่าจะไปสัมผัสวิถีชุมชนของกลุ่มคนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและมอญ พร้อมกับการเรียนรู้กิจกรรมดีๆ ด้วยวิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริภายในศ...

 • ไร่คุณมน-01.jpg
  เที่ยวไร่คุณมน สัมผัสวิถีชีวิตชาวชนบทกับธรรมชาติ ไร่คุณมน เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เรียนรู้และเข้าใจความเป็นเกษตรกรรมผ่านกิจกรรมการเกษตรในไร่เกษต...

 • ศูนย์กสิกรรม ท่ามะขาม
  ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินงานภายใต้เครือข่ายป่าต้นน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ทำงานด้านอนุรักษ...

 • หนองสาหร่าย-01.jpg
  ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะเคยได้ยินคำว่า “เงิน ซื้อไม่ได้ทุกอย่างในชีวิต” แต่แทบทุกอย่างในชีวิต ต้องใช้ซื้อเงินเพื่อให้ได้ม...
Visitors: 20,819