ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองทวาย

เมืองทวาย
ทวาย หรือออกเสียงในภาษาอังกฤษว่า ดะแว (Dawei) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าตรงข้ามจังหวัดกาญจนบุรี บนฝั่งแม่น้ำทวายด้านเหนือ อยู่ห่างจากทะเลอันดามันราว 30กิโลเมตร และเป็นเมืองหลวงของ มณฑลตะนาวศรีหรือตะหนิ่นต่าหยี่ (Tanintharyi Division) อยู่ห่างจากย่างกุ้ง 614 กิโลเมตร (381.7 ไมล์) มีประชากรประมาณ 200,000 คน เป็นเมืองท่าปากแม่น้ำ มีน้ำท่วมบ่อยครั้งจากฤดูมรสุม ซึ่งจากประวัติศาสตร์ ทวาย เคยเป็นเมืองอาณาเขตของไทยและเมียนมาร์ แต่ อาจารย์ซอ ทูระ อดีตเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยทวายและเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมวิจัยทวาย และเคยร่วมทีมสำรวจทวายกับนักวิชาการระดับนานาชาติทางด้านโบราณคดี  ศ.เอลิซาเบธ มัวร์ (Prof. Elizabeth Moore) ชี้ว่าทวายมีประชากรกว่า 8 แสนคน มีหลากหลายชาติพันธ์ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาพม่าสำเนียงใต้หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า 'ภาษาทะแว' ซึ่งมีภาษาพม่าแท้เพียงแค่ 40% เท่านั้น เช่น คำว่า 'กิน'ภาษาพม่ากลาง หรือ ภาษาที่คนพม่าส่วนใหญ่ใช้สื่อสารกัน คือ 'ทะมินซา' แต่คนทวายพูดว่า 'หม่าซา' เป็นต้น เล่ากันว่าเคยมีนักท่องเที่ยวจากย่างกุ้งมาเที่ยวทวาย แล้วมาเดินช้อปปิ้งที่ตลาดใหญ่ (ตลาดเซจี) ปรากฏว่าสื่อสารกับแม่ค้าในตลาดแล้วไม่เข้าใจกัน แต่ชาวทวายหลายคนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวนั้นพูดภาษาไทยได้เพราะเคยมาทำงานที่เมืองไทย

ทวาย
        นอกจากนั้นยังมีชาวกะเหรี่ยง ชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮกเกี้ยนที่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากสิงคโปร์และมาเลเซีย เป็นกลุ่มชนที่คลอบครองธุรกิจการค้าส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ มีชาวฮินดู มุสลิม มอญ และชาวซาโลนหรือชาวมอแกน (Moken) เรียกได้ว่าทวายเป็น 'Melting Pot' หรือ 'Multi Culture' ทีมีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข คนพม่าว่าคนทวายเป็นชาวพม่ามาจากรัฐยะไข่ เดินทางข้ามทะเลมาซื้อมีดแถบตะนาวศรีจึงได้ชื่อว่า ‘ดะแว แปลว่า ‘ผู้ซื้อมีด’ 


          เมืองทวาย ถือเป็นเมืองสำคัญมาตั้งแต่อดีต ในฐานะเมืองท่าที่มีทางน้ำเปิดออกสู่ทะเลอันดามันได้  ดังนั้นพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์มีความพยายามที่จะยึดครองเมืองทวายและตะนาวศรีไว้เพื่อ เป็นประตูออกสู่ทะเลอันดามันด้านตะวันตกซึ่งมีตลาดใหญ่ อาทิ อินเดีย และอาหรับ แม้ในปัจจุบันบทบาทของเมืองทวายก็ยังคงมีความสำคัญในการเป็นเมืองท่าชายทะเลเช่นเดียวกัน รัฐบาลเมียนมาร์ได้กำหนดให้เมืองทวายเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมและที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกขึ้น ด้วยมีลักษณะภูมิประเทศเหมาะสมที่จะเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับกลุ่มประเทศในอาเซียน  การเปิดเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง ไทย-เมียนมาร์ในช่องทางด่านพุน้ำร้อน-ตี้กี้  และมีโครงการที่จะสร้างถนนลาดยางที่ได้มาตราฐานสากลในอนาคตช่วยลดอุปสรรคในการเดินทางสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการไปเที่ยวเมืองทวายผ่านเส้นทางพุน้ำร้อน-ตี้กี้ ทวายด้วยความที่เป็นเมืองที่ไกลจากเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจทำให้เมืองทวายก็มีเสน่ห์ที่แตกต่าง และ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่ด้อยกว่าเมืองอื่นๆในประเทศเมียนมาร์

ทวาย

การเดินทางไปเมืองทวาย
      ทวายอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 350 กิโลเมตร การเดินทางมาเมืองทวายในสมัยก่อน จะต้องนั่งเครื่องบินมาลงที่ย่างกุ้งแล้วต่อสายการบินภายในประเทศหรือนั่งรถโดยสารมาที่ทวายเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้เราสามารถเดินทางมาเมืองทวายผ่านด่านบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี ได้เลยและใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเพื่อขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) สามารถท่องเที่ยวอยู่ในทวายได้ 7 วัน 6 คืน ไม่ต้องใช้พาสปอร์ต วีซ่า อีกต่อไป

ทางรถ
     จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถตู้ที่สถานีขนส่งรถโดยสารขนาดเล็กใต้ทางด่วนศรีรัชฯ ตรงข้ามหมอชิต หรือที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ มากาญจนบุรี จากนั้นขึ้นรถตู้หรือรถโดยสารที่บขส. กาญจนบุรีมาที่ด่านบ้านพุน้ำร้อนเพื่อซื้อตั๋วรถโดยสารต่อไปเมืองทวาย จากด่านพุน้ำร้อนไปทวายใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง (ในอนาคตเมื่อถนนเส้น Road Link จากด่านพม่าไปทวายเสร็จเรียบร้อยจะใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 2 ชั่วโมง)
ทางอากาศ
     นั่งเครื่องฯ จากกรุงเทพฯ มาลงที่ สนามบินมินกลาดง (Mingaladon Airport) เมืองย่างกุ้งก่อนเปลี่ยน Flight เป็นสายการบินภายในประเทศเดินทางต่อมายังเมืองทวายหรือจะขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ่องมิงกาหล่า (Aung Mingalar Bus Terminal) หรือขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟย่างกุ้งซึ่งจะผ่านเมืองต่างๆ เช่น พะโค (หงสาวดี), มะละแหม่ง, มูเดิง, ตันบูซายัด, เย, และทวาย


ทวาย
การทำบัตรผ่านเเดนไทย-พม่า ที่น้ำพุร้อนหินด่าน
     ด่านพุน้ำร้อน เป็นด่านถาวรน้องใหม่ที่เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2556 ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจน์ประมาณ 70 กม. การเดินทางข้ามฝั่งไปเที่ยวด่านทิกิฝั่งประเทศพม่าและเมืองทวายนั้นแสนสะดวกง่ายดายเพียง ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเพื่อยื่นขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) หรือเรียกสั้นๆ ว่า บัตรผ่านแดนชั่วคราว เท่านั้น และสามารถท่องเที่ยวในทวายได้ 7 วัน 6 คืน เอกสารนี้เป็นกระดาษขนาด A4 ที่มีภาพถ่ายและข้อมูลบัตรประจำตัวของเรา ซึ่งดึงมาจากฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวพำนักอยู่ในเขตพม่าที่กำหนดได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ (7 วันขั้นตอนการยื่นขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราวนั้นไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาไม่นาน เพียง 10 นาทีก็ได้แล้วและมีค่าใช้จ่ายเพียง 80 บาทเท่านั้น โดยเสียค่าธรรมเนียมฝั่งไทย 30 บาทและฝั่งพม่าอีก 50 บาท เพียงเท่านี้เราก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอเมืองทวายได้ทันที 

ทวาย

ทวาย

สถานที่ทำบัตรผ่านด่านไทย-พม่า

1. สามารถทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้ที่ สำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อ.เมือง จ. กาญจนบุรี ที่เดียวเท่านั้น ซึ่งอยู่ตรงทาง ขึ้นไปวัดพุน้ำร้อน ก่อนถึงด่านตม. ประมาณ 200 เมตร
2เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น.
3. 
เบอร์โทรติดต่อ: 034-510-872

เอกสารที่ต้องเตรียมในการทำเอกสารผ่านชายเเดนไทย-พม่า
 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ (ยังไม่หมดอายุ)
ค่าธรรมเนียม 30 บาท (ฝั่งไทย) และจ่ายอีก 50 บาท สำหรับฝั่งพม่า
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้ปกครองต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านหรือสูจิบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ทวาย

 • ทวาย
  แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในประเทศพม่า (เมียนมาร์) ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ รู้จัก จะอยู่ในเขตภูมิภาคตอนกลาง และ ตอนเหนือของประเทศ แต่ด้วยประเทศพม่ามีพื้นที่ขนาดให...

 • โรงแรมในทวาย.jpg
  การเข้าพักในประเทศเมียนมาร์ หรือ แม้กระทั่งเมืองทวาย นักท่องเที่ยวจะต้องแจ้งรายละเอียดที่พักแก่ทางการหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ นักท่องเที่ยวจะเข้าพักในโรงแรมได้เฉพาะโรงแรมหรือห้องพั...

 • ทวาย
  อาหารของเมืองทวายได้รับอิทธิพลมากจากวัฒนธรรมอาหารของอินเดีย อาหารมักเป็นเนื้อสัตว์ปรุงกับเครื่องเทศ และ ไม่นิยมนำผักมาปรุงรวมกับอาหาร แต่จะนิยมทานผักเป็นเครื่องเคียงรับประทานกับอ...

 • 001.jpg
  แหล่งท่องเที่ยวในทวาย หลังจากรัฐบาลพม่าประกาศให้หวายเป็นที่ตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองทวายจึงเป็นเมืองที่คนไทย สนใจอยากมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโครงการและท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเท...

 • 002.jpg
  10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวเมืองทวาย 1. ทวายเป็นเมืองหลวงของภาคตะนาวศรี (Tanintharyi) ทางตอนใต้ของประเทศพม่า ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เมืองหลัก ได้แก่ ทวาย (Dawei) มะริด (Myeik) เกาะสอง (Kawth...ทัวร์กาญจนบุรีรถตู้ ทัวร์สังขละบุรี

วิทยากรสันทนาการ กาญจนบุรี

ว้าว ทูเกเตอร์ ทราเวล

Visitors: 113,953