โปรแกรมทัวร์ ฉะเชิงเทรา 2024

จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย บางส่วนของพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 20 เมตร แต่บางส่วนอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงและเป็นที่อาศัยอยู่ของคนในชุมชนในอดีต จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ด้านธรรมชาติ ประเพณีและวิถีชีวิตความอยู่ของผู้คน ที่ยังคงสืบทอดความงดงามและคุณค่าของอดีตส่งต่อมาถึงปัจจุบัน

สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร:
063-190-7919 คุณเทียนหอม


  • 1.png
    ทัวร์ ฉะเชิงเทรา 2 วัน 1 คืนบริษัท ว้าว ทูเกเตอร์ จำกัด สอบถามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ โทร. 081-4513581 / 098-4955547 / 063-1907919 รายละเอียดโปรแกรมการเดินทางวันที่ หนึ่ง 07.00...

  • 4.png
    บริษัท ว้าว ทูเกเตอร์ จำกัด สอบถามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ โทร. 081-4513581 / 098-4955547 / 063-1907919 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว)รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง 06.00 น. พร้อมกันท...
Visitors: 113,952