อำเภอสังขละบุรี


 • Image-8669.jpg
  หนึ่งเดียวในไทย งานบุญรดน้ำต้นโพธิ์ สังขละบุรี ททท.กาญจนบุรี ขอชวนไปร่วมงานบุญ สัมผัสวิถีความเชื่อที่งดงามของชาวไทยเชื้อสายมอญ ในงาน “ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์” และ “ออกร้านตลาดนิพพาน” ...

 • สะพานมอญ 2.jpg
  สะพานมอญ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สะพานอุตตมานุสรณ์​ เป็นสะพานไม้ข้ามแม่น้ำซองกาเลียไปยังหมู่บ้านมอญ ถือเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเ...

 • ด่านเจดีย์สามองค์.jpg
  ด่านเจดีย์สามองค์ กาญจนบุรี ด่านเจดีย์สามองค์ หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อ "หินสามกอง" เป็นจุดบอกเขตผ่านทาง พรมแดนไทย - พม่า ในแนวเขาตะนาวศรี ปัจจุบันบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ นอกจากจะ...

 • วัดวังวิเวการาม กาญจนบุรี
  วัดวังก์วิเวการาม วัดวังก์วิเวการาม อยู่เลยจากตัวอำเภอสังขละบุรีไปประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวัดจำพรรษาของ "หลวงพ่ออุตตมะ" ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งชาวกะเห...

 • พยาตองซู สังขละบุรี.jpg
  เมืองพญาตองซู เมืองพญาตองซู payatongsu เป็นเมืองที่ติดชายแดนไทยฝั่งเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีประชากรอาศัยอยู่ ภายในเมืองพญาตองซู จะมีตลาด วัด ...

 • โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย.gif
  บ้านห้วยมาลัย หากแบ่งตำบลหนองลู 2 ฝั่ง คือ ตะวันออก กับ ตะวันตก หมู่บ้านห้วยมาลัย ถือเป็นศูนย์กลางตำบลหนองลูฝั่งตะวันตก การสัญจรทั่วสารทิศฝั่งตะวันตกตำบลหนองลู ต้องผ่านหมู่บ้านแห่ง...

 • ตำบลไล่โว่ อ.สังขละบุรี
  ข้อมูลตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี เดิมเมืองสังขละบุรี ตั้งอยู่ ณ บ้านเสน่ห์พ่อง ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงมีพระศรีสุวรรณคีรีเป็นเจ้าเมืองสืบทอดตำแหน่งกันม...

 • น้ำตกเกริงกระเวีย กาญจนบุรี
  น้ำตกเกริงกระเวีย น้ำตกเกริงกระเวียตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็กที่สวยงามมีเพียงชั้นเดียวสูงประมาณ 5 เมตร ธารน้ำตกไหลลดหลั่นลงมาตามช...

 • กองม่องทะ
  หมู่บ้านกองม่องทะ หมู่บ้านกองม่องทะ เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขต สังขละบุรี ในหมู่บ้านแห่งนี้มีวิถีชีวิตอยู่กันแบบธรรมชาติ(มากๆ) สำหรับการท่องเที่ยวที่อยากศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น...

 • บ้านวังกะ-01.jpg
  บ้านวังกะอำเภอสังขละบุรี

 • วัฒนธรรม-01.jpg
  วัฒนธรรมชาวมอญ บ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี

 • การแต่งกาย-01.jpg
  การแต่งกายของชาวมอญบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี

 • ประเพณี-01.jpg
  ศาสนาและประเพณีชาวมอญ อำเภอ สังขละบุรี

 • บัตรประจำตัว-01.jpg
  บัตรประจำตัวชาวมอญบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี

 • BSN Factory
  BSN Factory Outlet ดำเนินการภายใต้บริษัท บีเอ็สเอ็น ฟุตแวร์ จำกัด บริษัทในเครือ บาซินี่ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ผลิต จัดจำหน่ายและส่งออกรองเท้าหนังแท้ ก่อตั้งเมื่อปี 1989 โดยบริษัทเ...
อำเภอสังขละบุรี  เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรม  เมืองแห่ง สายน้้า ขุนเขา และผืนป่าอันอุดม  เมืองที่มีความงามหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมของพี่น้องต่างเผ่าพันธุ์ ทั้งมอญ กระเหรี่ยง ไทย ลาว พม่า  อ้าเภอสังขละบุรี  เดิมเรียกว่า “สังเคลียะ” ซึ่งเป็นภาษาพม่า และ “สังคละ” เป็นภาษาเรียกของ ชนพื้นเมืองเดิม มีความหมายว่า การผสมผสานคละเคล้าของคนต่างชาติพันธุ์ที่อาศัย อยู่ในพื้นที่อำเภอ ตามประวัติศาสตร์อำเภอสังขละบุรี เป็นเมืองหน้าด่าน  มีอาณา เขตติดต่อกับประเทศพม่า  เนื่องด้วยอำเภอมีที่ตั้งอยู่ชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับ เขตแดนประเทศพม่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นทหารฝ่ายพม่ามักยกทัพ เข้ามาโจมตีเพื่อรุกรานประเทศไทย ฝ่ายพม่าจะใช้เส้นทางผ่านเข้ามาทางด่านเจดีย์ สามองค์ของอำเภอ  จึงเกิดประวัติศาสตร์มากมาย ในปี พ.ศ. 2438  ได้รับการยก ฐานะเป็นอำเภอ ชื่อ "อำเภอวังกะ" ต่อมาได้ยุบอำเภอวังกะเป็นกิ่งอำเภออีกหลาย ครั้ง จนปี พ.ศ. 2482  มีฐานะเป็นกิ่งอำเภอสังขละบุรี และยกฐานะเป็นอำเภอสังขละบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  พ.ศ. 2508    
Visitors: 118,559