การท่องเที่ยวพม่าตอนใต้

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ด้วยทําเลที่ตั้งที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล รวมทั้งมีภูมิประเทศที่สวยงาม ตลอดจนวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ทําให้ เขตตะนาวศรีมีเสน่ห์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพได้ เช่น
   เกาะมะริด (Myeik Archipatego) เป็นหมู่เกาะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และได้ชื่อว่าเป็นหมู่เกาะที่มี ทิวทัศน์งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มู่เกาะมะริดเป็น แหล่งดําน้ําติด
อันดับ
1 ใน 10 ขอ
งโลก แหล่งดําน้ำ ที่สวยงามที่สุดของโลก นอกเหนือจากการดำน้ำแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น ว่ายน้ำ แล่นเรือ แค้มป์ปิ้ง เดินป่า โดยหมู่เกาะแห่งนี้มี ทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย ซึ่งร่มรื่นด้วยป่าเขียวชอุ่ม หาดทรายขาว และแนวปะการังที่สวยงาม อีกทั้งยังเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยมีทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ป่าหลากชนิด สำหรับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจของหมู่เกาะมะริด เช่น Lampi Marine National Park และ หมู่บ้าน Salone ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนเผ่า Salone ที่เป็นชาวเล ดั้งเดิมของพม่า

ข้อมูลเมืองมะริด

  เกาะสอง (Kawthaung) เป็นจังหวัดชายแดนที่อยู่ทางใต้สุดของพม่า โดยอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดระนองของไทย เดิมเป็นที่รู้จักในชื่อ “Victoria Point” บนเกาะสองมี เจดีย์ Third Mile Pagoda ตั้งอยู่บนเนินที่สามารถมองลงไปเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลและพื้นดินข้างล่างที่ สวยงาม และเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง คือ รูปปั้นพระบุเรงนอง ของพม่าในชุดขุนศึกบนเนินเขา U Do Thiya นอกจากนี้ ยังมีคาสิโนที่เป็นที่นิยม อยู่ที่โรงแรม Andaman Club Resort Hotel บนเกาะ Thataykyun 


ข้อมูลเมืองมะริด


   ทวาย (Dawei หรือ Tavoy) เป็นเมืองหลวงของเขตตะนาวศรี โดยบ้านเรือนและศาสนสถานเป็น สถาปัตยกรรม แบบท้องถิ่นที่น่าสนใจ สําหรับ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น บ่อน้ำพุร้อนหลายแห่งในแถบชานเมือง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปราว 1 ชั่วโมง หาด Maungmagan (อยู่ห่างจากตัวเมืองราว 45 นาที) ซึ่งเป็น หาดที่มีน้ำสะอาดและทรายสีขาว และมีพระพุทธรูปนอนที่มีขนาดใหญ่ถึง 243 ฟุต 


ข้อมูลเมืองมะริด


 • แหล่งท่องเที่ยว (1).jpg
  ลักษณะกายภาพของเมืองมะริด มะริด หรือ มเยะ(Mergui, Myeik) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.1820 เกิดขึ้นในช่วงสมัยสุโขทัย คนไทยเรียกว่า เมืองมะริด (Myeik) แต่คนอังกฤษเรียกว่าเมืองเมอร์กุย (Mergui...

 • 2.jpg
  ศักยภาพของเมืองมะริด เมืองมะริด มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนมีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำที่โดดเด่น เป็นเมืองท่าการประมงและศูนย์กลางการค้าไข่มุกที่สำคัญของเมียน...

 • 3.jpg
  การประมง เมืองมะริดมีชายฝั่งทะเลที่ยาว ทำให้มีทรัพยากรการประมงที่อุดมสมบูรณ์ และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ปลา ปู กุ้งมังกร ทั้งกระดาน แมงกะพรุน และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรม...

 • Navy Blue Nature Photo Collage Men Travel Twitter Post.jpg
  แหล่งท่องเที่ยวมะริด"เกาะฮันนีมูน เกาะใหม่ทะเลพม่า" ในช่วง 2- 3 ปีที่ผ่านมา ทางพม่าเปิดเกาะใหม่ๆ เยอะมากและสวยทุกที่ เพราะทางรัฐบาลพม่า นำโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและโรงแรม (Ministry...
Visitors: 93,975