อำเภอศรีสวัสดิ์

“ศรีสวัสดิ์”มีประวัติการตั้งหมู่บ้านมาช้านานกว่า 200 ปีเศษ ในท้องที่อำเภอศรีสวัสดิ์ มีเมืองอยู่ 2 เมือง มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน คือ เมืองศรีสวัสดิ์กับเมืองท่ากระดาน เมืองทั้งสองขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองกาญจนบุรี ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าประดุง พม่าได้ยกกองทัพมารุกรานไทย โดยยกกองทัพมาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้พร้อมกัน ตีเรื่อยมาจนถึงเมืองศรีสวัสดิ์ และเมืองท่ากระดานทำลายบ้านเรือนราษฎรและวัดเสียหายมาก ราษฎรหลบหนีและถูกจับกุมเป็นเชลย พม่ายกทัพต่อไปจนถึงเมืองลาดหญ้า(เมืองกาญจนบุรีเก่า) และได้ปะทะกับกองทัพไทยจึงได้ถอยทัพกลับไป ตั้งแต่นั้นมาเมืองศรีสวัสดิ์และเมืองท่ากระดานก็ทรุดโทรมลง ในปี พ.ศ.2438 ทางราชการได้จัดการปกครองใหม่ โดยที่เมืองทั้ง 2 มีประชากรน้อยจึงยุบเมืองศรีสวัสดิ์และเมืองท่ากระดาน รวมเป็นกิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์ขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองกาญจนบุรี ต่อมามีพลเมืองจากถิ่นฐานใกล้เคียงอพยพเข้ามาทำมาหากินมากขึ้น จึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสวัสดิ์ ในปี พ.ศ. 2444 และในปี พ.ศ. 2449 ได้ยุบมาเป็นกิ่งอำเภอโดยขึ้นต่ออำเภอสังขละบุรี และปี พ.ศ. 2467 ได้โอนมาขึ้นกับอำเภอเมืองกาญจนบุรีจนกระทั้งปี พ.ศ. 2508 ก็ได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสวัสดิ์


 • ปกเอราวัณ-01-01-01.jpg
  น้ำตกเอราวัณหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำตกสะด่องม่องลาย น้ำตกเอราวัณเกิดจากลำห้วยม่องไล่ไหลผ่านลงมาจากยอดเขา และผาสูงราว 2,100 เมตร ก่อเกิดน้ำตกที่มีระยะทางยาวถึง 1,500 เมตร...

 • เขื่อนศรี-01.jpg
  เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองสร้างขึ้น บนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวั...

 • ท่าทุ่งนา-01.jpg
  เขื่อนท่าทุ่งนาอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ความเป็นมา เขื่อนท่าทุ่งนา เป็นโครงการหนึ่งในแผนพัฒนาลุ่มน้ำแควใหญ่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งอยู่ทางท้ายเขื่อนศรี...

 • ห้วยแม่ขมิ้น-01.jpg
  น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น หรือ "น้ำตกห้วยขมิ้น" เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ด้วยความงามของม่านน้ำตกที่ไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อย บรรยากาศที...

 • พระธาตุ-01-01.jpg
  ถ้ำพระธาตุหรือ ถ้ำดุสิตมหึมาอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ถ้ำพระธาตุเดิมชื่อถ้ำดุสิตมหึมา ค้นพบโดย นายมาก บุญทอง ถ้ำสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 790 เมตร ภายในเป็นถ้ำหินปูนกว้าง 4...

 • อช. เอราวัณ-01.jpg
  อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan Nation Park) สมัย จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ พลตำรวจเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีได้มีมติการประชุม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 25...

 • รัตนโกสิน-01.jpg
  อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์(Chaloem Rattanakosin)ขอแนะนำที่แค้มป์ปิ้งเงียบๆ สงบๆ มีอะไรให้ทำเยอะ แถมอยู่ใกล้กรุง ไม่ต้องหยุดยาว ก็มาได้ ที่ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ หรือ...

 • ถ้ำธารลอด-01.jpg
  อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ หรือ อุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอด มีอีกชื่อคือ อุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอด ใครที่มาเที่ยวที่นี่ ก็มาชม ถ้ำธารลอด คือเป็นถ้ำที่มีธารน้ำไหลลอดอยู่ใต้ถ้ำ ตามช...

 • ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์
  ศูนย์การเรียนรู้ "ราชานุรักษ์" เบอร์โทร. 034-571248 ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์แห่งนี้สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุร...
Visitors: 112,549