เมืองมะริด   ประเทศพม่า (เมียนมาร์)

เมืองมะริด 
มะริด หรือที่คนพม่าเรียกว่า ‘เมค’ (Myeik) และคนท้องถิ่นออกเสียงว่า‘เบค’ (Beik) เป็นเมืองท่าเก่าแก่แห่งตะนาวศรี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพม่าบนเกาะที่เกิดจากตะกอนของปากแม่น้ำตะนาวศรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมประมงและอู่ต่อเรือขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในพม่าและมีเกาะแก่งมากมายถึง 800 เกาะ จนมีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่นักดำน้ำจากทั่วมุมโลกและรู้จักกันในนาม ‘Mergui Archipelago’ หรือ ‘หมู่เกาะมะริด 800 เกาะ เป็นหมู่เกาะในฝันแห่งอันดามันและได้รับฉายาว่า ‘ไข่มุกงามเม็ดใหม่แห่งอันดามัน’ ในสมัยอาณานิคมอังกฤษมะริดถูกเรียกว่า ‘เมอร์กุย’ (Mergui)  ถ้าหากเราขึ้นไปที่ ‘เจดีย์เตนดอว์จี’ (TheinDawGyi Pagoda) จะมีภาพจิตกรรมฝาผนังหน้าโบสถ์วัดเตนดอว์จีคล้ายกับเรื่องราวของ ‘นางสิบสอง’ นิทานพื้นบ้านไทย เล่าถึงที่มาที่ไปของคำว่า "มะริด" และที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้น ในเมืองมะริดแห่งนี้มีโบสถ์ไทยศิลปะแบบอยุธยาอยู่หลายสิบแห่ง และมีตึกรามบ้านช่องสไตล์โคโลเนียลและจวนผู้ว่าหลังเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านของ ‘นายสยามขาว’ (Siamese White) หนึ่งในสหายคนสนิทของท่านออกญาวิชาเยนทร์หรือ คอนสแตนติน ฟอลคอน ในละครเรื่อง‘บุพเพสันนิสวาส’ 
อีกด้วย มะริดมีประชากรประมาณ 250,000 คน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานาน ทั้ง พม่า มอญ กะเหรี่ยง จีน มลายู และคนไทยพลัดถิ่น ที่นี่จึงมีศาสนสถานของพุทธ ฮินดู และคริสต์มากมาย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ วัฒนธรรม ที่น่าค้นหาอีกเมืองในพม่าตอนใต้

มะริด
       ทวาย เป็นเมืองหลวงของเขตตะนาวศรี ส่วนมะริดเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเขตตะนาวศรี 
(Tanintharyi Division) เพราะที่นี่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายและเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญมาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 16 เพราะเป็นศูนย์กลางค้าขายทางทะเลสำหรับชาวยุโรปที่ต้องการส่งสินค้าต่อไปยังอยุธยา นอกจากนั้นมะริดยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตไข่มุก รังนก อาหารทะเลแห้ง และกะปิ ว่ากันว่า กะปิที่มะริดอร่อยที่สุดในประเทศพม่า เสน่ห์ของมะริดคือความเป็นเมืองใหม่ที่ซ้อนทับอยู่ใจกลางเมืองเก่า มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเก่ากับวัฒนธรรมใหม่ ความเป็นเมืองเก่าคือศาสนสถานต่างๆ เช่น วัดพุทธ วัดฮินดู ศาลเจ้าจีน มัสยิด โบสถ์คริสต์ อยู่รวมกันในเมืองอย่างมากมายและตึกเก่าแบบโคโลเนียลซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมอังกฤษ ความเป็นเมืองใหม่คือห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองที่หรูหราไม่แพ้ห้างในเมืองไทย โรงแรมใหญ่โตและร้านอาหารสมัยใหม่บนถนน Strand Road นอกจากนั้นที่แห่งนี้มีคาสิโนหรูท่ามกลางป่าโกงกางที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ทะเลอันดามันของประเทศพม่าได้อย่างชัดเจน


การเดินทางไปเมืองมะริด
        ะริอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 460 กม. อยู่ห่างจากด่านสิงขร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 180 กม. เเละอยู่ห่างจากทวาย ประมาณ 266 กม. ถนนจากทวายไปมะริดเป็นถนนลาดยางตลอดสาย ส่วนถนนจากด่านสิงขรมามะริดนั้น อยู่ในช่วงของการก่อสร้าง (2561) เเละส่วนที่เสร็จเเล้วนั้นเป็นถนนลาดยางผสมกับถนนคอนกรีต
ทางอากาศ
ปัจจุบัน (2561) ยังไม่มีสายการบินพาณิชย์ของไทยที่เปิดเส้นทางกรุงเทพฯ – มะริด ถึงแม้ว่าเมื่อช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมาทางสายการบินนิวเจนแอร์เวย์สจะมีความพยายามเปิดเส้นทางนี้ก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีความแน่นอนในการเดินทาง สำหรับสายการบินภายในประเทศพม่านั้น ในปัจจุบันมีสายการบิน Myanmar National Airline (MNA) ที่เปิดเส้นทางบินตรงจากย่างกุ้งมาที่มะริดและจากมะริดไปย่างกุ้งทุกวัน
ทางรถ
ปัจจุบัน (2561) นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางไปมะริดผ่านด่านสิงขรได้แล้วโดยใช้แค่บัตรประชาชนยื่นขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) สามารถท่องเที่ยวอยู่ในมะริดได้ 7 วัน แต่ชาวต่างชาติที่ถือสัญชาติอื่นยังไม่สามารถเดิ
นทางผ่านด่านสิงขรได้ สำหรับอีกช่องทางหนึ่งคือเข้าทางด่านพุน้ำร้อนแล้วต่อรถจากทวายไปมะริดแต่ยังต้องใช้วีซ่าในการเข้าออกผ่านเส้นทางนี้อยู่ (2561)
ทางเรือ 
สมัยก่อนเราสามารถนั่งเรือโดยสารจากเกาะสองมามะริด หรือจากทวายไปมะริดได้เช่นกัน แต่ปัจจุบันนี้ทางผู้ให้บริการเรือโดยสารอย่างบริษัท HIFI Express และ Fortune Express ได้หยุดวิ่งเส้นทางนี้แล้วเนื่องจากมีจำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างมากตลอดช่วงที่ผ่านมาสาเหตุมาจากการที่คนพม่าตอนใต้ส่วนใหญ่ที่ใช้บริการเรือโดยสารเป็นแรงงานในเมืองไทยเลือกที่จะนั่งรถโดยสารออกทางด่านพุน้ำร้อนและด่านสิงขรมากขึ้น ทำให้ผู้ให้บริการทั้งสองบริษัทต้องปิดตัวลงเมื่อต้นปี 2559
 

 • แหล่งท่องเที่ยว (3).jpg
  แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วยทําเลที่ตั้งที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล รวมทั้งมีภูมิประเทศที่สวยงาม ตลอดจนวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ทําให้ เขตตะนาวศรีมีเสน่ห์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีแหล่งท่...

 • แหล่งท่องเที่ยว (1).jpg
  ลักษณะกายภาพของเมืองมะริด มะริด หรือ มเยะ(Mergui, Myeik) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.1820 เกิดขึ้นในช่วงสมัยสุโขทัย คนไทยเรียกว่า เมืองมะริด (Myeik) แต่คนอังกฤษเรียกว่าเมืองเมอร์กุย (Mergui...

 • 2.jpg
  ศักยภาพของเมืองมะริด เมืองมะริด มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนมีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำที่โดดเด่น เป็นเมืองท่าการประมงและศูนย์กลางการค้าไข่มุกที่สำคัญของเมียน...

 • 3.jpg
  การประมง เมืองมะริดมีชายฝั่งทะเลที่ยาว ทำให้มีทรัพยากรการประมงที่อุดมสมบูรณ์ และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ปลา ปู กุ้งมังกร ทั้งกระดาน แมงกะพรุน และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรม...

 • Navy Blue Nature Photo Collage Men Travel Twitter Post.jpg
  แหล่งท่องเที่ยวมะริด"เกาะฮันนีมูน เกาะใหม่ทะเลพม่า" ในช่วง 2- 3 ปีที่ผ่านมา ทางพม่าเปิดเกาะใหม่ๆ เยอะมากและสวยทุกที่ เพราะทางรัฐบาลพม่า นำโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและโรงแรม (Ministry...

 • ทวาย
  เมืองทวาย ทวายหรือออกเสียงในภาษาอังกฤษว่าดะแว (Dawei)เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าตรงข้ามจังหวัดกาญจนบุรี บนฝั่งแม่น้ำทวายด้านเหนือ อยู่ห่างจากทะเลอันดามันรา...

 • มะละเเหม่ง
  เมืองมะละเเหม่งคนพม่าเรียกว่าเมือง‘เมาะลัมไย’ (Mawlamyine)คนไทยสมัยก่อนเรียกว่า‘เมาะลำเลิง’ส่วนคนมอญเรียกเมืองนี้ว่า‘โมปลอง’หรือ‘โหมดแมะเหลิม’ซึ่งแปลว่า‘ตาพ่อเสีย’ตรงข้ามกับเมือง‘เ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 93,979