ประเทศพม่า

เพิ่มเพื่อน

  • ทวาย
    เมืองทวาย ทวายหรือออกเสียงในภาษาอังกฤษว่าดะแว (Dawei)เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าตรงข้ามจังหวัดกาญจนบุรี บนฝั่งแม่น้ำทวายด้านเหนือ อยู่ห่างจากทะเลอันดามันรา...

  • มะริด
    เมืองมะริดมะริดหรือที่คนพม่าเรียกว่า‘เมค’ (Myeik)และคนท้องถิ่นออกเสียงว่า‘เบค’ (Beik)เป็นเมืองท่าเก่าแก่แห่งตะนาวศรี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพม่าบนเกาะที่เกิดจากตะกอนของปากแม่น้ำตะนาวศ...

  • มะละเเหม่ง
    เมืองมะละเเหม่งคนพม่าเรียกว่าเมือง‘เมาะลัมไย’ (Mawlamyine)คนไทยสมัยก่อนเรียกว่า‘เมาะลำเลิง’ส่วนคนมอญเรียกเมืองนี้ว่า‘โมปลอง’หรือ‘โหมดแมะเหลิม’ซึ่งแปลว่า‘ตาพ่อเสีย’ตรงข้ามกับเมือง‘เ...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …ทัวร์กาญจนบุรีรถตู้ ทัวร์สังขละบุรี

วิทยากรสันทนาการ กาญจนบุรี

ว้าว ทูเกเตอร์ ทราเวล

Visitors: 113,950